Θα φτιάξουν τους αγροτικούς δρόμους του Λουτρακίου;

0
40

Υπογράφηκε από την Ειδική Γραμματέα Διαχείρισης Τομεακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων, της Περιφέρειας Πελοποννήσου, η απόφαση ένταξης του έργου, «Βελτίωσης πρόσβασης σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις σε αγροτικούς δρόμους εντός των ορίων του Δήμου Λουτρακίου-Περαχώρας-Αγ. Θεοδώρων», προϋπολογισμού 799.800,00€.

Στην απόφαση, προβλέπεται η ασφαλτόστρωση εννέα τμημάτων του αγροτικού οδικού δικτύου, συνολικού μήκους 5.308,95 μ. που αφορούν σε υφισταμένες οδούς, με μικρή κυκλοφορία, αγροτικών κυρίως οχημάτων και σχεδόν μηδενική κυκλοφορία βαρέων οχημάτων.

Μέσω των τμημάτων αυτών, εξυπηρετούνται αγροτικές καλλιέργειες, ελαιώνες, κτηνοτροφικές μονάδες και αγροικίες της περιοχής.

Επίσης, αποκαθίσταται η απορροή των ομβρίων από το σώμα της οδού, με αναδιαμόρφωση των κατεστραμμένων σήμερα πλευρικών τάφρων, όπου αυτό απαιτείται.

Πρόκειται για σημαντικές παρεμβάσεις, σε αγροτικούς δρόμους, που καθημερινά εξυπηρετούν τον αγροτικό πληθυσμό του Δήμου και τους κατοίκους της υπαίθρου.

Πρόκειται για μια θετική εξέλιξη, καθώς η βελτίωση της πρόσβασης σε αγροτικές οδούς, συμβάλλει στην ενίσχυση της αγροτικής οικονομίας, τη στήριξη της επιχειρηματικότητας του πρωτογενή τομέα και συνδέεται με την ανάπτυξη και τον εκσυγχρονισμό της γεωργίας και της κτηνοτροφίας.

Ο Δήμαρχος Λουτρακίου – Περαχώρας – Αγίων Θεοδώρων Γεώργιος Αλκ. Γκιώνης και η Δημοτική Αρχή, αναγνωρίζουν τη σημαντική συμβολή της Περιφερειακής Αρχής στην ένταξη του έργου στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα και ευχαριστούν τον Περιφερειάρχη Πελοποννήσου Πέτρο Τατούλη για την εξασφάλιση της χρηματοδότησης.