Ημερίδα για τη Μη Τυπική Εκπαίδευση στην Κορινθία

0
26

Εξαιρετική επιτυχία είχε η ημερίδα “ΔΥΝΑΜΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΕΡΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΥΠΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΚΟΡΙΝΘΙΑ. ΑΠΟΠΕΙΡΑ ΑΛΛΗΛΟΓΝΩΡΙΜΙΑΣ, ΑΝΑΤΡΟΦΟΔΟΤΗΣΗΣ, ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ”, η οποία πραγματοποιήθηκε στην Κόρινθο, το Σάββατο 8 Σεπτεμβρίου 2018, στο Αμφιθέατρο του Τμήματος Κοινωνικής & Εκπαιδευτικής Πολιτικής Πανεπιστημίου Πελοποννήσου.

Ήταν πρωτοβουλία του Τμήματος Κοινωνικής & Εκπαιδευτικής Πολιτικής Πανεπιστημίου Πελοποννήσου σε συνεργασία με:

α) το Σύλλογο «Oι Φίλοι των Κοινωνικών Φροντιστηρίων του Δήμου Κορίνθιων»

και

β) το Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας Άσσου-Λεχαίου Κορινθίας.

Τις τελευταίες δεκαετίες, πολλά ακούγονται για όλες τις Μορφές Εκπαίδευσης που βρίσκονται πέρα από τη Σχολική και ευρύτερα την Τυπική Εκπαίδευση. Υπάρχουν αξιόλογες ατομικές ή συλλογικές προσπάθειες σε σημαντικές κατευθύνσεις αυτού που ευρύτερα ονομάζεται “Διά Βίου Μάθηση”. Σε επίπεδο ελληνικών, ευρωπαϊκών και διεθνών πολιτικών έχουν υλοποιηθεί αξιόλογα προγράμματα από διαφορετικούς φορείς. Παρόλα αυτά, η συγκρότηση μιας καλά επεξεργασμένης εκπαιδευτικής πολιτικής για τις επίκαιρες, ενδιαφέρουσες και δυναμικές αυτές μορφές μάθησης παραμένει ζητούμενο για τη χώρα μας.

Η ημερίδα είχε ως αφετηρία την Κορινθία. Η επιλογή έγινε στη βάση των από τα κάτω (bottom-up) θεωρήσεων και πρωτοβουλιών και αντλεί από τα επιστημονικά πεδία και το νέο πλαίσιο που περιγράφτηκε.