Επιχειρηματικά πάρκα μόνο για μεγάλες βιομηχανίες

0
27
www.xvideos4.pro jav xxx huge cock shemale fucked his tight anal.hotdesimovs

Η χωροθετική εξάρτηση μεμονωμένης μεγάλης μονάδας από πρώτες ύλες ή/και μεταφορικές υποδομές, καθώς και η τεκμηριωμένη αδυναμία εγκατάστασης της μονάδας αυτής σε τυχόν υφιστάμενο επιχειρηματικό πάρκο εντός της ίδιας περιφέρειας αποτελούν τις προϋποθέσεις για τη χωροθέτηση Επιχειρηματικού Πάρκου Μεμονωμένης Μεγάλης Μονάδας (ΕΠΜΜΜ). Αυτό προβλέπει το σχέδιο κοινής υπουργικής απόφασης που έχει τεθεί σε δημόσια διαβούλευση έως τις 7 Σεπτεμβρίου από τον αναπληρωτή υπουργό Οικονομίας και Ανάπτυξης Αλέξη Χαρίτση.

Η εν λόγω κοινή υπουργική απόφαση αποτελεί τον απαραίτητο όρο προκειμένου να ενεργοποιηθεί το άρθρο 166 του νόμου 4512/2018 (πρόκειται για τον νόμο που ψηφίστηκε στις αρχές του 2018 και περιελάμβανε τα προαπαιτούμενα της τρίτης αξιολόγησης του μνημονίου) με το οποίο θεσμοθετήθηκε η έννοια του ΕΠΜΜΜ, κάτι το οποίο αποτελούσε πάγιο αίτημα του επιχειρηματικού κόσμου. Υπενθυμίζεται ότι βάσει του νόμου 4512/2018 ως μεμονωμένες μεγάλες μονάδες θεωρούνται αυτές που έχουν έκταση τουλάχιστον 150 στρέμματα για δραστηριότητες υψηλής όχλησης και 100 στρέμματα για δραστηριότητες μέσης όχλησης. Στο ΕΠΜΜΜ θα μπορούν να εγκαθίστανται και συνδεδεμένες με τον φορέα ανάπτυξης επιχειρήσεις.

Σύμφωνα με το σχέδιο ΚΥΑ φορέας ανάπτυξης του ΕΠΜΜΜ είναι η ίδια η μονάδα που έχει χαρακτηριστικά μεγάλης μεμονωμένης μονάδας και με την υποβολή της σχετικής αίτησής της θα πρέπει να έχει πραγματοποιήσει αύξηση του καταβεβλημένου μετοχικού του κεφαλαίου, με αποκλειστικό σκοπό την κάλυψη των αναγκών των τυχόν προβλεπόμενων έργων υποδομής. Εν προκειμένω δεν θα είναι αποδεκτή η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου με εισφορά σε είδος καθώς και αύξηση με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών που έχουν σχηματιστεί από αναπροσαρμογή αξίας περιουσιακών στοιχείων του φορέα ανάπτυξης. Επιπλέον, απαραίτητη προϋπόθεση προκειμένου να υποβάλει αίτηση για την έγκριση ανάπτυξης ΕΠΜΜΜ είναι ο φορέας ανάπτυξης, η επιχείρηση δηλαδή να διασφαλίζει την κατοχή του συνόλου της απαιτούμενης έκτασης.

Η αίτηση θα πρέπει να συνοδεύεται από σειρά δικαιολογητικών από τα οποία θα προκύπτει η νομιμοποίηση του φορέα ανάπτυξης (κωδικοποιημένο καταστατικό της εταιρείας, ΦΕΚ σύστασης, πρακτικό γενικής συνέλευσης και διοικητικού συμβουλίου, μετοχική σύνθεση, πίνακας συνδεδεμένων επιχειρήσεων), η κάλυψη των οικονομικών προϋποθέσεων του φορέα (π.χ. θα απαιτείται το πρακτικό της πιστοποίησης καταβολής της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, δημοσιευμένοι ισολογισμοί κ.ά.), η διασφάλιση της εδαφικής έκτασης (τίτλοι ιδιοκτησίας), το επιχειρηματικό σχέδιο, άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας και πολλά άλλα.

Το ΕΠΜΜΜ δεν πολεοδομείται. Η ΚΥΑ που τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση προβλέπει ότι θα υποβάλλεται στη Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας το λεγόμενο Σχέδιο Εσωτερικής Οργάνωσης, το οποίο θα πρέπει να περιλαμβάνει τη δημιουργία ενός βασικού δικτύου και κατά περίπτωση και άλλες βασικές υποδομές. Το ποσοστό κάλυψης θα πρέπει να είναι μέχρι 30%, ο συντελεστής δόμησης μέχρι 0,6% και η έκταση στην οποία δημιουργείται ΕΠΜΜΜ δεν μπορεί να διακόπτεται από αναγνωρισμένα οδικά δίκτυα και ρέματα. Τα έργα υποδομής θα πρέπει να υλοποιούνται εντός τριών ετών από την έγκρισή τους.

Το πολυνομοσχέδιο

Για το φθινόπωρο, εξάλλου, μετατίθεται η κατάθεση στη Βουλή πολυνομοσχεδίου του υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης, το οποίο επρόκειτο να περιλαμβάνει μεταξύ άλλων ρυθμίσεις και για τα επιχειρηματικά πάρκα. Ο αρχικός σχεδιασμός προέβλεπε την κατάθεσή του στα μέσα Ιουλίου, κάτι που τελικά δεν συνέβη. Σύμφωνα με πληροφορίες στο ίδιο πολυνομοσχέδιο θα περιλαμβάνεται και η διάταξη για την επέκταση της Golden Visa και για πολίτες τρίτων χωρών με καταθέσεις τουλάχιστον 400.000 ευρώ. Η εν λόγω διάταξη αναμενόταν να κατατεθεί ως τροπολογία του υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής το προηγούμενο διάστημα.

xem phim sex
kamukta
cute teen babe gets horny rubbing her.indian porn