Μετατρέψτε ένα χωριό της Κορινθίας σε “έξυπνο χωριό”

0
95

Εφτασε η ώρα να μπει σε εφαρμογή η πρωτοβουλία «Smart villages» («έξυπνα χωριά») που έχει σκοπό μέχρι το 2019 να μετατρέψει δέκα χωριά της Ευρώπης σε τόπους καινοτομίας και ψηφιοποίησης. Η πρωτοβουλία καλεί χωριά, κοινότητες, δήμους και δίκτυα να εκδηλώσουν ενδιαφέρον στη δοκιμή της μεθοδολογίας για την ανάπτυξη μιας στρατηγικής «Smart village». Η στρατηγική αυτή θα αντιπροσωπεύει διαφορετικές γεωγραφικές τοποθεσίες.

Οι υπεύθυνοι της πρωτοβουλίας ζητούν από τους φορείς που θα εκδηλώσουν ενδιαφέρον να εμπλακούν ενεργά από τον Σεπτέμβριο μέχρι τον Νοέμβριο του 2018 και να μοιραστούν την εμπειρία τους κατά τη διάρκεια του τελικού εργαστηρίου του έργου, το οποίο θα πραγματοποιηθεί στις Βρυξέλλες τον Φεβρουάριο 2019.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν το έντυπο εδώ

Τα έξυπνα χωριά

Το μοντέλο των «έξυπνων χωριών» περιλαμβάνει την εισαγωγή συγκεκριμένων τεχνολογιών, όπως η γεωργία ακριβείας, οι ψηφιακές πλατφόρμες, που προσφέρουν ηλεκτρονική εκπαίδευση, υγεία και διοίκηση κ.ά. Επίσης, περιλαμβάνει δράσεις κυκλικής οικονομίας για τη μείωση των αποβλήτων και την εξοικονόμηση πόρων, δράσεις για την προώθηση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, αλλά και την ενίσχυση του τουρισμού σε αυτές τις περιοχές.