Άρδευση | Οι τρόποι αντιμετώπισης της έλλειψης νερού

0
78
www.xvideos4.pro jav xxx huge cock shemale fucked his tight anal.hotdesimovs

Αύξηση
της οργανικής ουσίας του εδάφους, γεωργία διατήρησης, εδαφοκάλυψη,
έλεγχος κυκλοφορίας γεωργικών μηχανημάτων υποκατεργασία του εδάφους,
όταν αυτό κρίνεται σκόπιμο, και γεωργία ακριβείας είναι μερικές από τις
στρατηγικές για την αντιμετώπιση της έλλειψης νερού στο χωράφι που
κατέγραψε η ομάδα εστίασης της Ευρωπαϊκής Σύμπραξης Καινοτομίας
(EIP-AGRI) για το νερό και τη γεωργία.
Με όχημά τους την ανάγκη
εύρεσης πρακτικών που θα βοηθήσουν τον αγρότη να διαχειριστεί ορθολογικά
το νερό, 19 εμπειρογνώμονες ταξίδεψαν σε χώρες της Ευρώπης,
συγκεντρώνοντας συγκεκριμένες πρακτικές.
Σε μια περίοδο που η λειψυδρία έχει δημιουργήσει εκατοντάδες προβλήματα σε πολλές περιοχές της Ελλάδας,
ο Βασίλης Τακαβάκογλου, διδάκτωρ της Γεωπονικής Σχολής ΑΠΘ και μέλος
της ομάδας εστίασης για το νερό και τη γεωργία της EIP-AGRI, αναφέρει
στην «Ύπαιθρο Χώρα» πως υπάρχει μια σειρά από πρακτικές που είναι εύκολα
εφαρμόσιμες από τον αγρότη και άλλες στις οποίες χρειάζεται και η
συμβολή επιστημόνων ή επαγγελματιών.

«Αυτό που
μπορούμε να κάνουμε στη Νότια Ευρώπη, στην οποία υπάρχει και το
μεγαλύτερο πρόβλημα, είναι είτε να βελτιώσουμε την αποδοτικότητα χρήσης
νερού, είτε να βελτιώσουμε τη διαθεσιμότητα του νερού. Αυτά μπορούν να
γίνουν με διάφορες καλλιεργητικές τεχνικές, ούτως ώστε να μην έχουμε
πολλές απώλειες νερού ή να μειώσουμε την εξατμισοδιαπνοή στο χωράφι. Δεύτερος τρόπος είναι η εφαρμογή κάποιων τεχνικών γεωργίας ακριβείας,
δηλαδή οι εισροές στο χωράφι να είναι στοχευμένες, όταν και όπου έχει
ανάγκη το φυτό μας. Μπορούμε, επίσης, να επιλέξουμε καλλιέργειες ή ακόμα
και ποικιλίες στην ίδια καλλιέργεια που να έχουν μικρές απαιτήσεις σε νερό ή χαμηλότερες σε σχέση με αυτές που έχουμε σήμερα».

Ενναλακτικές πρακτικές

Υπάρχουν,
όμως και καταγεγραμμένες πρακτικές που ασκούνται σε άλλες χώρες με
χαμηλό κόστος και θα μπορούσαν να αποτελέσουν εναλλακτικές πρακτικές για
τη συλλογή νερού και τη χρήση του στις καλλιέργειες.
«Υπάρχουν σε άλλες χώρες πρακτικές, όπως η συλλογή νερού από ομίχλη. Μέσω
ειδικών δικτύων, που τοποθετούνται τις ημέρες της ομίχλης, συγκρατείται
η υγρασία και χρησιμοποιείται έπειτα στο χωράφι. Με τον τρόπο αυτόν, αυξάνεται η διαθεσιμότητα του νερού»,
τονίζει ο Β. Τακαβάκογλου και συνεχίζει, λέγοντας πως όταν έχεις
πρόβλημα νερού θα πρέπει να βρεις και λύσεις μη συμβατικές, αλλά
αποδοτικές». Για τους λόγους αυτούς, επισημαίνει πως είναι ευκαιρία και μέσω του Μέτρου 16,
αλλά και μέσω άλλων προγραμμάτων που είναι ανοιχτά, να έρθουν σε επαφή
οι αγρότες με τους επιστήμονες. «Να δημιουργηθούν καλά παραδείγματα από
τα οποία αγρότες που δεν συμμετείχαν να μπορούν να τα δουν εφαρμοσμένα
στις καλλιέργειες άλλων παραγωγών που γνωρίζουν», τονίζει ο Β.
Τακαβάκογλου.

Γεωργία ακριβείας

Ειδική
αναφορά στη γεωργία ακριβείας έκανε ο Β. Τακαβάκογλου, αναφέροντας στην
«ΥΧ» πως η γεωργία ακριβείας έχει σαφώς πολύ καλά αποτελέσματα, σε ό,τι
αφορά τη μείωση της χρήσης των εισροών στο χωράφι. «Οι αγρότες με
μικρότερα στρέμματα θα ήταν πιο αποδοτικό να επενδύσουν σε παροχή
υπηρεσιών ευφυούς γεωργίας κατά την οποία επαγγελματίες θα τους δίνουν
τις συμβουλές που πρέπει να ακολουθήσουν για τη στοχευμένη χρήση των
αγροεφοδίων. Η χρήση drone ή άλλων τέτοιων μέσων δεν είναι ενδεικτική
για παραγωγούς με λιγότερα στρέμματα, αφού το κόστος είναι υψηλό»,
τονίζει ο Β. Τακαβάκογλου.

xem phim sex
kamukta
cute teen babe gets horny rubbing her.indian porn