1ο Φεστιβάλ Φωτογραφίας Ορεινής Κορινθίας

0
41
www.xvideos4.pro jav xxx huge cock shemale fucked his tight anal.hotdesimovs

(Mountainous Corinth Photo Festival)

28/7-5/8/2018, με έκθεση φωτογραφιών τοπίου και ανθρώπων από την ορεινή
Κορινθία, κάνει τα πρώτα, δειλά βήματά του, στο Πανταζοπούλειο
Πολιτιστικό Κέντρο Δερβενίου, το Φεστιβάλ Φωτογραφίας Ορεινής Κορινθίας.
Το Φεστιβάλ επικεντρώνει την προσοχή του σε ένα σκηνικό παραμυθένιο, με
απόκοσμη, μελαγχολική ομορφιά. Με επίκεντρο το Δερβένι, ένα παραθαλάσσιο
χωριό, που  πήρε το όνομά του από τη στενότητα της θέσης του ανάμεσα
στο βουνό και την θάλασσα, το Φεστιβάλ Φωτογραφίας Ορεινής Κορινθίας
εστιάζει σε μια υπέροχη φύση, με μυθολογική αύρα και σύντομες διαδρομές,
γεμάτες εικόνες.
Μετά τα παράλια της Κορινθίας απλώνεται ένα πανόραμα της φύσης, που
περιλαμβάνει δάση με αγριοκυπάρισσα, έλατα, μαύρα πεύκα, λίμνες, ποτάμια
και οροπέδια. Ένα απίστευτα γαλήνιο σκηνικό με επίκεντρο την οροσειρά
της Ζήριας, που λειτουργεί ως φυσικό χώρισμα ανάμεσα στα Τρίκαλα
Κορινθίας και την περιοχή του Φενεού.

Όροι συμμετοχής

1.      To Φεστιβάλ φωτογραφίας θα επιλέξει φωτογραφίες τοπίου και
ανθρώπων από την ορεινή Κορινθία, που θα υποβληθούν από επαγγελματίες
και ερασιτέχνες φωτογράφους, άνω των 18 ετών, με σκοπό να εκτεθούν 30-40
φωτογραφίες. Ως «τοπίο» ορίζεται η γεωμετρία ενός χώρου, η οπτική γωνία
προς μια πόλη / κήπο / χώρα / προάστιο / πάρκο / γη / άγρια φύση /
δημόσιο χώρο / αρχιτεκτονική και τη φύση γενικότερα. Σε όλους αυτούς
τους χώρους, η οπτική γωνία της κάμερας, ανεξάρτητα από ημέρα ή νύχτα,
οργανώνει το «φαίνεσθαι» σε ένα έργο τέχνης. Ως «άνθρωποι»  ορίζονται τα
βιομηχανικά, μαζικά και γραφειοκρατικά (bureaucratic) πορτραίτα, που
αποτελούν σημειωτικό γεγονός της κοινωνικής ταυτότητας καθώς και η
φωτογραφία δρόμου, που επικεντρώνεται στην καταγραφή της συμπεριφοράς
και γενικότερα της ιστορίας των ανθρώπων.
2.      Οι φωτογραφίες δεν πρέπει να είναι υπερβολικά επεξεργασμένες.
Επιτρέπεται μόνον η επεξεργασία στον τομέα της φωτεινότητας, του
κοντράστ, η μετατροπή της έγχρωμης φωτογραφίας σε ασπρόμαυρη και η
περικοπή (cropping). Δεν επιτρέπεται το μοντάζ, ο μερικός
αποχρωματισμός, η προσθήκη κορνίζας και η υπογραφή της φωτογραφίας.
3.      Η υποβολή φωτογραφιών σημαίνει την πλήρη αποδοχή των όρων του Φεστιβάλ.
4.      Οι συμμετοχές πρέπει να υποβληθούν το αργότερο μέχρι την
8/7/2018. Μετά την ημερομηνία αυτή δεν θα γίνεται δεκτή η υποβολή.
5.      Οι διοργανωτές έχουν το δικαίωμα να τροποποιήσουν την προθεσμία υποβολής.
6.      Προκειμένου η υποβολή να είναι έγκυρη, οι φωτογραφίες θα πρέπει να υποβάλλονται με βάση τους όρους υποβολής.
7.      Κάθε φωτογράφος δικαιούται μια μόνον υποβολή στην οποία μπορεί
να υποβάλει μία έως πέντε φωτογραφίες τοπίου ή ανθρώπων από την ορεινή
Κορινθία. Σε περίπτωση, που υποβληθούν περισσότερες φωτογραφίες από τον
ίδιο φωτογράφο, οι φωτογραφίες θα απορριφθούν στο σύνολό τους.
8.      Η υποβολή φωτογραφιών στο Φεστιβάλ είναι δωρεάν. Οι φωτογράφοι,
όμως, των οποίων οι φωτογραφίες θα επιλεγούν για να συμμετάσχουν στην
έκθεση, θα πρέπει να πληρώσουν το τέλος συμμετοχής.
9.      Το τέλος συμμετοχής, που θα κληθούν να καταβάλλουν οι φωτογράφοι
των επιλεγμένων φωτογραφιών, για την έκθεση του Φεστιβάλ, θα καλύψει το
κόστος εκτύπωσης των φωτογραφιών τους, σε διαστάσεις 30X40 cm και την
επικόλλησή τους σε Kappa Fix.
10.     Όλες οι υποβολές θα αξιολογηθούν από επιτροπή κριτών, που θα
επιλέξει τους νικητές. Η απόφαση των κριτών θα είναι τελική.
11.     Οι συμμετέχοντες δηλώνουν ότι είναι οι μόνοι κάτοχοι των πνευματικών δικαιωμάτων και οι δημιουργοί των φωτογραφιών.
12.     Οι υποβαλλόμενες φωτογραφίες δεν πρέπει να παραβιάζουν τα
πνευματικά δικαιώματα ή άλλα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας τρίτου
προσώπου ή οντότητας ή να παραβιάζουν τα δικαιώματα ιδιωτικού απορρήτου.
Επίσης, δεν πρέπει να περιλαμβάνουν εμπορικά σήματα, που ανήκουν σε
τρίτους ή να παραβιάζουν οποιονδήποτε άλλο νόμο.
13.     Οι φωτογραφίες, που περιλαμβάνουν άτομα ή περιουσία, οφείλουν να
διαθέτουν σχετική άδεια του απεικονιζόμενου ατόμου ή του ιδιοκτήτη.
Συνακόλουθα, όλοι οι συμμετέχοντες συμφωνούν να αποζημιώσουν πλήρως το
Φεστιβάλ για όλα τα δικαιώματα, τις αμοιβές και οποιαδήποτε άλλη οφειλή
έναντι οποιουδήποτε προσώπου, λόγω παραβίασης οποιουδήποτε από τα
προηγούμενα.
14.     Τα πνευματικά ή άλλα δικαιώματα των φωτογραφιών δεν παραχωρούνται στο Φεστιβάλ, αλλά  παραμένουν στους δημιουργούς.
15.     Το Φεστιβάλ  δεν έχει το δικαίωμα να χρησιμοποιήσει ή να
παραχωρήσει τα αρχεία υψηλής ευκρίνειας ή τις εκτυπώσεις των έργων, που
θα χρησιμοποιηθούν για την πραγματοποίηση της έκθεσης.
16.     Οι εκτυπώσεις των έργων, που θα χρησιμοποιηθούν για την
πραγματοποίηση της έκθεσης, επιστρέφονται μετά την ολοκλήρωση του
Φεστιβάλ στους δημιουργούς τους.
17.     Οι διοργανωτές του Φεστιβάλ δεν αναλαμβάνουν καμία ευθύνη για
τυχόν λανθασμένες, ανακριβείς ή ελλιπείς πληροφορίες, που εμπεριέχονται
στις υποβαλλόμενες φωτογραφίες.
18.     Όλες οι φωτογραφίες, που θα χρησιμοποιηθούν από το Φεστιβάλ, θα αναγράφουν το όνομα του φωτογράφου.
19.     Όλοι οι συμμετέχοντες συμφωνούν να συμμετάσχουν σε ενδεχόμενη
σχετική δημοσιότητα και στη χρήση του ονόματός τους, για σκοπούς
διαφήμισης, προώθησης και δημοσιότητας του Φεστιβάλ Φωτογραφίας Ορεινής
Κορινθίας, χωρίς πρόσθετη αποζημίωση.

Οδηγίες υποβολής συμμετοχών
1.      Οι φωτογραφίες πρέπει να υποβληθούν σε αρχείο υψηλής ανάλυσης σε
μορφή jpg. Κάθε αρχείο εικόνας θα πρέπει να είναι σε φορμάτ μηχανής,
μέχρι 6000 pixels (η μεγαλύτερη πλευρά) και 300 dpi.   Τα ονόματα
αρχείων πρέπει να είναι ως ακολούθως:   τίτλος φωτογραφίας. jpg
2.      Η υποβολή των φωτογραφιών, πρέπει να γίνει μέσω της ελεύθερης εφαρμογής https://wetransfer.com/  και με αποστολή (Email to) στο email anas1@hol.gr.
O τίτλος του μηνύματος θα πρέπει να είναι «Υποβολή στο Φεστιβάλ
Φωτογραφίας Ορεινής Κορινθίας», ενώ στο κύριο σώμα του μηνύματος
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου θα πρέπει να περιλαμβάνεται το όνομα του
φωτογράφου καθώς και λεπτομέρειες για τις περιοχές, που τραβήχτηκαν οι
φωτογραφίες.
3.      Σε περίπτωση, που η φωτογραφία δεν έχει τίτλο, τότε θα πρέπει να
οριστεί ως «Χωρίς τίτλο». Σε περίπτωση, που υπάρχουν περισσότερες από
μία φωτογραφίες χωρίς τίτλο, τότε θα πρέπει να αναφερθούν, ως «Χωρίς
τίτλο 1», «Χωρίς τίτλο 2», κ.λπ.)

Τέλος συμμετοχής
Όσες φωτογραφίες επιλεγούν να συμμετάσχουν στην έκθεση φωτογραφιών του
Φεστιβάλ Φωτογραφίας Ορεινής Κορινθίας, που θα πραγματοποιηθεί στο
Πανταζοπούλειο Πολιτιστικό Κέντρο Δερβενίου, 28/7-5/8/2018, θα πρέπει να
πληρώσουν τέλος συμμετοχής 20€. Η πληρωμή του τέλους συμμετοχής μπορεί
να πραγματοποιηθεί μέσω PayPal με τη χρήση του email anas1@hol.gr
ή στον τραπεζικό λογαριασμό της EFG EUROBANK 0026-0102-14-0101039529,
IBAN: GR1602601020000140101039529 της EFG EUROBANK  με ταυτόχρονη
αποστολή ηλεκτρονικού μηνύματος για την καταβολή του ποσού.
Κριτές

Η επιτροπή, που θα κρίνει ποιες φωτογραφίες θα εκτεθούν κατά τη διάρκεια
του Φεστιβάλ καθώς και τους τρείς (3) φωτογράφους, που θα λάβουν τα
βραβεία, αποτελείται, κατά αλφαβητική σειρά, από τους:

1.      Γιώργο Βέργαδο, Greek Instagramers Events
2.      Νίκο Μάρκου, Φωτογράφο
3.      Βασίλη Νίκα, Φωτογράφο-Δάσκαλο Φωτογραφίας
4.      Νίκο Νικολετάκη, Δημοσιογράφο-Φωτογράφο

Βραβεία-Πιστοποιητικά

Όλοι οι καλλιτέχνες των οποίων οι φωτογραφίες θα εκτεθούν κατά τη
διάρκεια του Φεστιβάλ θα λάβουν πιστοποιητικό συμμετοχής, ενώ οι τρεις
πρώτοι καλλιτέχνες θα λάβουν πιστοποιητικό, που θα αναφέρει τη διάκριση
τους στο Φεστιβάλ. Επίσης, γίνεται προσπάθεια εξεύρεσης δωροθετών
βραβείων για τις τρεις (3) καλύτερες φωτογραφίες. Τα αποτελέσματα της
προσπάθειας θα ανακοινωθούν σύντομα.

Ο πρόεδρος του Φεστιβάλ Φωτογραφίας Ορεινής Κορινθίας
Δρ. Αναστάσιος Μουμτζόγλου
Facebook: https://www.facebook.com/anastasius.moumtzoglou

xem phim sex
kamukta
cute teen babe gets horny rubbing her.indian porn