Νέοι άνθρωποι παρακολουθούν πλέον τις ημερίδες του Επιμελητηρίου!

0
3

Επιμελητήριο Κορινθίας και Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος Περιφέρειας Πελοποννήσου
 Την Τετάρτη 9 ΜαΪου 2018, το Επιμελητήριο Κορινθίας σε συνεργασία με την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος Περιφέρειας Πελοποννήσου διοργάνωσε ενημερωτική εκδήλωση, για την παρουσίαση των Δράσεων του ΠΕΠ Πελοποννήσου 2014 – 2020: “Ενίσχυση πρωτοβουλιών ΜΜΕ για ανάπτυξη Έρευνας και Καινοτομίας (Κουπόνια Καινοτομίας) στην Περιφέρεια Πελοποννήσου”, που αφορά τη χρηματοδότηση επιχειρηματικών σχεδίων με ποσοστό 100%, σε Πολύ Μικρές, Μικρές και Μεσαίες Επιχειρήσεις  και “Δημιουργία / αναβάθμιση εργαστηρίων ποιοτικού ελέγχου και καινοτομίας στην Περιφέρεια Πελοποννήσου”, που αφορά την χρηματοδότηση επιχειρηματικών σχεδίων με ποσοστό 50%, σε Πολύ Μικρές, Μικρές και Μεσαίες Επιχειρήσεις.

 Και οι δύο δράσεις συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης και από Εθνικούς πόρους.

 Στην εκδήλωση, που πραγματοποιήθηκε στην Αίθουσα Εκδηλώσεων του Επιμελητηρίου Κορινθίας, μίλησαν ο κος Παναγιώτης Πιτσάκης, Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Κορινθίας, ο κος Αντώνης Ψαράκης, ΠροΪστάμενος ΕΥΔΕΠ, ο κος Ιωάννης Σπυριδάκος, Στέλεχος Μονάδας Α΄ ΕΥΔΕΠ, ο κος Δημήτρης Λιανός, ΛΚΝ ΑΝΑΛΥΣΙΣ ΕΠΕ και ο κος Κωνσταντίνος Κριμήτσος, ΛΚΝ ΑΝΑΛΥΣΙΣ ΕΠΕ.
Τσέτσι Τσάνκοβ