Ποιες επιχειρήσεις πρέπει να εγκαταστήσουν POS ως τις 11 Μαρτίου

0
18

Η Ελληνική Συνομοσπονδία Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας (ΕΣΕΕ)
ενημερώνει τον εμπορικό κόσμο για τις κατηγορίες επιχειρήσεων που
εντάσσονται στους επιπλέον 58 κλάδους που υποχρεούνται από τις 11
Μαρτίου 2018 να αποδέχονται πληρωμές μέσω χρεωστικών και πιστωτικών
καρτών με τη χρήση τερματικού αποδοχής καρτών (POS), σύμφωνα με την υπουργική απόφαση 133473/2017, που δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως στις 11 Δεκεμβρίου 2017.
Σε αυτές συγκαταλέγονται μεταξύ άλλων οι ακόλουθες δραστηριότητες (συνοπτικά):
«Ξυλουργικές
εργασίες, κατασκευή στεγών, λιανικό εμπόριο κλωστοϋφαντουργικών
προϊόντων, χαλιών, κιλιμιών και επενδύσεων δαπέδου και τοίχου σε
εξειδικευμένα καταστήματα, λιανικό εμπόριο εφημερίδων και γραφικής ύλης
σε εξειδικευμένα καταστήματα, φυτώρια, παλαιοπωλεία, υπηρεσίες
μετακόμισης, θαλάσσιες και ακτοπλοϊκές, καθώς και αεροπορικές μεταφορές
επιβατών, υπηρεσίες τροφοδοσίας για εκδηλώσεις (catering), μεσιτικά
γραφεία ακινήτων, φωτογραφικές δραστηριότητες, δραστηριότητες έρευνας,
καθαρισμοί κτιρίων, εκμετάλλευση αθλητικών εγκαταστάσεων, επισκευή
ηλεκτρονικών ειδών, ρολογιών, επίπλων και κοσμημάτων, αλλά και γραφεία
κηδειών».
Για όσους δεν συμμορφωθούν προβλέπεται ήδη πρόστιμο 1.500 €,
το οποίο μειώνεται στο μισό εφόσον πληρωθεί εντός μηνός από την επιβολή
του. Όσες από τις επιχειρήσεις αυτών των κατηγοριών είναι νεοσύστατες,
προβούν συγκεκριμένα σε έναρξη δραστηριότητας από τις 11 Φεβρουαρίου
2018 – 11 Μαρτίου 2018, έχουν περιθώριο να συμμορφωθούν έως τις 11
Απριλίου 2018.
Τέλος,
όσες επιχειρήσεις προβούν σε έναρξη δραστηριότητας ή σχετική μεταβολή
δραστηριότητας μετά την 11η Μαρτίου 2018 έχουν προθεσμία συμμόρφωσης
εντός μηνός από την έναρξη ή τη μεταβολή. Οι δικαιούχοι πληρωμής
οφείλουν να αποδέχονται μέσα πληρωμής με κάρτα, τα οποία έχουν εκδοθεί
από τετραμερές σύστημα πληρωμής, ενώ δεν υποχρεούνται να αποδέχονται
μέσα πληρωμής που έχουν εκδοθεί από τριμερές σύστημα πληρωμής.
Με
στόχο τη διευκόλυνση των επιχειρήσεων ως προς τη σαφή ενημέρωση των
καταναλωτών σχετικά με την αποδοχή καρτών και μέσων πληρωμής και την
ευκρινή αναγραφή της πληροφορίας αυτής στην είσοδο του καταστήματος και
στο ταμείο, η ΕΣΕΕ διαθέτει δωρεάν προς τις επιχειρήσεις σχετικό γράφημα
«ανακοίνωσης προσθήκης-ταμείου», όπου αναγράφεται ότι το κατάστημα
διαθέτει τερματικό αποδοχής καρτών POS.