Παράδοση σταφίδας ως 31/1 να μη χαθεί η συνδεδεμένη

0
2

Δύο επιπλέον μήνες περιθώριο, μέχρι τις 31 Ιανουαρίου 2018, έχουν οι καλλιεργητές προκειμένου να παραδώσουν κατ’ ελάχιστο 150 κιλά προϊόντος ξηρής σταφίδας ανά στρέμμα σε εγκεκριμένες μεταποιητικές επιχειρήσεις για την καλλιεργητική περίοδο 2017, προκειμένου να καταστούν δικαιούχοι της συνδεδεμένης ενίσχυσης. (Η αρχική προθεσμία έληξε στις 30 Νοεμβρίου).
Πρόκειται για αίτημα των παραγωγών, κυρίως της Κορινθίας, το οποίο ικανοποιείται σύμφωνα με ανακοίνωση του ΟΠΕΚΕΠΕ, με την οποία παρατείνεται και η προθεσμία για την καταχώρηση στην ηλεκτρονική εφαρμογή του οργανισμού από τις μεταποιητικές επιχειρήσεις των συνολικών ποσοτήτων για κάθε γεωργό ή φορέα από τον οποίο έχουν παραλάβει πρώτη ύλη αποξηραμένη κορινθιακή σταφίδα μέχρι τις 28 Φεβρουαρίου 2018.

Η ανακοίνωση του ΟΠΕΚΕΠΕ

Σε εφαρμογή της παραγράφου 1.2, του άρθρου 4 της υπ’αριθμ. 1571/62616/ 2017 Υ.Α με θέμα «Καθορισμός λεπτομερειών χορήγησης της συνδεδεμένης ενίσχυσης στον τομέα της κορινθιακής σταφίδας σε εκτέλεση του άρθρου 52 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1307/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου» εκδόθηκε η αρ. πρωτ. 122710/29-11-2017 απόφαση του Προέδρου του ΟΠΕΚΕΠΕ. Με την εν λόγω απόφαση παρατείνεται απαρέγκλιτα η προθεσμία για την παράδοση της ξηρής σταφίδας στις μεταποιητικές επιχειρήσεις για την καλλιεργητική περίοδο 2017 έως την 31 Ιανουαρίου 2018 καθώς και η προθεσμία για την καταχώρηση στην ηλεκτρονική εφαρμογή του ΟΠΕΚΕΠΕ από τις μεταποιητικές επιχειρήσεις των συνολικών ποσοτήτων για κάθε γεωργό ή φορέα από τον οποίο έχουν παραλάβει πρώτη ύλη αποξηραμένη κορινθιακή σταφίδα έως την 28η Φεβρουαρίου 2018.

Αίτημα παραγωγών Κορινθίας

Το θέμα έφερε πρόσφατα στη Βουλή με βάση το επείγον αίτημα των παραγωγών της Κορινθίας ο Γιώργος Ψυχογιός, Βουλευτής Κορινθίας του ΣΥΡΙΖΑ. Ειδικότερα, ο βουλευτής ενημερώνει επί του θέματος με αναφορά του τον υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης, καταθέτοντας την επιστολή του Αγροτικού Συλλόγου Κορινθίας, με την οποία ζητείται παράταση της προθεσμίας αυτής έως και τις 31 Ιανουαρίου 2018.

Όπως τονίζεται στην αναφορά: «Η παράταση αυτή κρίνεται αναγκαία αφενός γιατί ένα σημαντικό μέρος της παραγωγής κορινθιακής σταφίδας δεν έχει ακόμη διατεθεί και αφετέρου γιατί θα διευκολύνει τους παραγωγούς στην τακτοποίηση των ασφαλιστικών και λοιπών υποχρεώσεων τους έως και 31.01.2018».

Το παραπάνω αίτημα είχε τεθεί το προηγούμενο διάστημα προς το αρμόδιο υπουργείο και από τη Νομαρχιακή Επιτροπή Κορινθίας του ΣΥΡΙΖΑ, βουλευτές, καθώς και από τον γενικό γραμματέα του υπουργείου και τον πρόεδρο του ΕΛΓΑ.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here