Το νέο προεδρείο των ξενοδόχων Κορινθίας

0
2

Στις   27 Σεπτεμβρίου 2017 πραγματοποιήθηκε η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση της Ένωσης
Ξενοδόχων Ν. Κορινθίας  με τον απολογισμό των ενεργειών για την τριετία 2014-2017. ..
Κατόπιν προσκλήσεως της πλειονοψηφήσαντος Σοφίας Φιλιππίδου στις 03 Οκτωβρίου 2017, το νεοεκλεγέν Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης Ξενοδόχων Ν. Κορινθίας, συγκροτήθηκε σε σώμα με τις κάτωθι αρμοδιότητες όπως το καταστατικό του  ορίζει.

ΦΙΛΙΠΠΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ:                  ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΜΑΝΤΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ:                    ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΣΙΑΓΓΑΝΑ ΑΝΝΑ:                         ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΔΡΙΤΣΑΣ ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ:                ΤΑΜΙΑΣ
ΓΟΥΜΠΟΥΡΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ:         ΜΕΛΟΣ
ΜΠΑΚΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ:                   ΜΕΛΟΣ
ΠΟΛΙΤΗ ΕΥΗ:                                 ΜΕΛΟΣ
ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ ΒΛΑΣΗΣ: ΜΕΛΟΣ
 ΣΚΛΗΡΗΣ ΜΑΡΙΝΟΣ:  ΜΕΛΟΣ