Καλλίρης: Τουρισμός και πρωτογενής τομέας στην Κορινθία

0
66
www.xvideos4.pro jav xxx huge cock shemale fucked his tight anal.hotdesimovs

ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΣΤΟ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ
Θα θέλαμε, πρωτίστως, να επικροτήσουμε τη σημαντική πρωτοβουλία σας για τον προγραμματισμό και τη διοργάνωση του Συνεδρίου, όπου όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς θα έχουν τη δυνατότητα να αναλύσουν και να μαναδείξουν τεκμηριωμένες προτάσεις για τις προοπτικές ανάπτυξης της Κορινθίας.

Η Κορινθία παρουσιάζει σημαντικά συγκριτικά πλεονεκτήματα που μπορεί να οδηγήσουν σε ένα
υλοποιήσιμο μοντέλο ανάπτυξης, με μόνη προϋπόθεση αυτά να γίνουν αντιληπτά, να ενισχυθούν και να αξιοποιηθούν προς όφελος της περιοχής και των κατοίκων της. Η καταγραφή των προτάσεων και η κατάρτιση ενός ολοκληρωμένου αναπτυξιακού σχεδιασμού, με την
εποικοδομητική συνεργασία των εκπροσώπων όλων των τομέων αποτελεί το βασικό στόχο της Π.Ε. Κορινθίας και της Περιφέρειας Πελοποννήσου.

Ειδικότερα, η Κορινθία ως Πύλη της Πελοποννήσου
συγκεντρώνει όλα τα χαρακτηριστικά που μπορούν να την
καθιερώσουν σε ένα μοναδικό τουριστικό Προορισμό, αφού
συνδυάζει επιλογές για θερινό και χειμερινό τουρισμό.
Στόχος μας αποτελεί η αύξηση του εισερχόμενου τουρισμού
και η διεύρυνση της τουριστικής περιόδου στους 12 μήνες.

Στον τομέα του τουρισμού οφείλουμε να εστιάσουμε στην
ανάπτυξη των υποδομών που θα διασφαλίσουν την
προσβασιμότητα και θα αυξήσουν την ελκυστικότητα ενός
τόπου με φυσικά «χαρίσματα». Ήδη η Π.Ε. Κορινθίας, μετά
και από συσκέψεις – συναντήσεις με εκπροσώπους όλων

των Δήμων, έχει καταρτίσει ένα ολοκληρωμένο σχεδιασμό,
με έργα και δράσεις που προτείνονται για ένταξη κατά την
τρέχουσα προγραμματική περίοδο, αξιολογώντας τα
κριτήρια του βαθμού ωριμότητας, αλλά και σκοπιμότητας –
αναγκαιότητας.
Στο σημείο αυτό, ιδιαίτερη μνεία θα πρέπει να γίνει στην
ανάπτυξη και αξιοποίηση του Χιονοδρομικού Κέντρου της
Ζήρειας. Ως ένα σημείο αναφοράς του τουριστικού
κεφαλαίου της Κορινθίας απαιτείται η εκπόνηση ενός
επιχειρησιακού σχεδίου για την ανάπτυξη και την
αξιοποίηση του χιονοδρομικού, με στόχο την αποδοτικότερη
διαχείριση και τα μεγαλύτερα δυνατά οφέλη για την
ευρύτερη περιοχή της ορεινής Κορινθίας.
Υψίστης σημασίας αποτελεί, επίσης, η αξιοποίηση της
Διώρυγας της Κορίνθου. Απαιτείται επιτέλους η συνεργασία
της Περιφέρειας Πελοποννήσου, του Δήμου Λουτρακίου και
της Διώρυγας ΑΕ για ένα συγκροτημένο στρατηγικό σχέδιο
για την ανάδειξη του πολιτιστικού – ιστορικού – τουριστικού
και περιβαλλοντικού στοιχείου του Ισθμού της Κορίνθου, με
δεδομένο ότι αποτελεί μετά την Ακρόπολη, ίσως το δεύτερο
σταθμό επισκεψιμότητας στη χώρα μας.

Οφείλουμε να είμαστε ανοικτοί σε καινοτόμες προτάσεις και
δράσεις, που η υλοποίησή τους αποτελεί ορόσημο για την
αναπτυξιακή πορεία της Κορινθίας. Πρωτοπόρο εγχείρημα
είναι η αξιοποίηση των ιατρικών υποδομών, κυρίως της
πόλης του Λουτρακίου και του Ξυλοκάστρου, με την
πιλοτική εφαρμογή του Ιατρικού Τουρισμού. Για το σκοπό
αυτό έχει ήδη υπογραφεί προγραμματική συμφωνία
συνεργασίας μεταξύ του Υπουργείου Οικονομίας Ανάπτυξης
& Τουρισμού, της Περιφέρειας Πελοποννήσου και του
Πανεπιστημίου Πατρών, προκειμένου να μελετηθεί και να
δημιουργηθεί το θεσμικό και τεχνολογικό πλαίσιο, το οποίο
θα υποστηρίξει και θα τυποποιεί την ανάπτυξη και την
προώθηση Ιατρικών – Τουριστικών Προϊόντων (ΙΤΟΠ) από
οποιαδήποτε Ένωση φορέων, που επιθυμεί να το
προσφέρει σε ενδιαφερόμενους από το εξωτερικό, αλλά και
την Ελλάδα.
Προσανατολισμός υπάρχει και προς την ανάπτυξη άλλων
εναλλακτικών μορφών τουρισμού, όπως ο θρησκευτικός, με
χαρακτηριστικό παράδειγμα την ανάδειξη κοινών διαδρομών
σε συνεργασία με την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας
(Δρόμοι του Αποστόλου Παύλου).

Το συγκριτικό πλεονέκτημα της Κορινθίας, που γειτνιάζει με
την πόλη της Αθήνας, με εύκολη πρόσβαση σε αεροδρόμιο,
λιμάνι και σιδηροδρομικούς σταθμούς, σε συνδυασμό με την
ενίσχυση των επιλογών που προσφέρονται για τον
επισκέπτη μπορεί να οδηγήσουν σε ένα υλοποιήσιμο
μοντέλο ανάπτυξης. Η επένδυση σε έργα υποδομής μέσω
των προγραμμάτων ΕΣΠΑ είναι βασική προτεραιότητα με
σκοπό την αύξηση της ελκυστικότητας του τόπου μας και
προϋπόθεση για την αύξηση των επισκεπτών που θα
επιλέξουν θα μείνουν και όχι να κάνουν μια «στάση» πριν
συνεχίσουν για άλλο προορισμό.
Εδώ πρέπει και η Περιφερειακή Ενότητα Κορινθίας να
αποκτήσει τα κατάλληλα «εργαλεία» και σ’ αυτό στοχεύουμε
με την λειτουργία μιας νέας Αναπτυξιακής Εταιρείας, σε
συνεργασία με όλους τους Φορείς του Νομού μας,
σχεδιάζοντας και υλοποιώντας ένα νέο Αναπτυξιακό
μοντέλο, χρησιμοποιώντας νέες χρηματοδοτικές λύσεις.
Ανάλογη έμφαση δίνεται στην ενίσχυση του πρωτογενούς
τομέα, με την προβολή των ιδιαίτερων τοπικών
χαρακτηριστικών των κορινθιακών προϊόντων, τα οποία
αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της ταυτότητάς μας και
την κατοχύρωση της μοναδικότητάς τους στις αγορές. Ο
πρωτογενής τομέας προσφέρει ευκαιρίες ανάδειξης των
μοναδικών ποιοτικών αγροτικών προϊόντων της, που
αποτελούν βασική στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης και της
απασχόλησης.
Επομένως, ιδιαίτερη βαρύτητα θα πρέπει να δοθεί στη
διασύνδεση των δύο βασικών πυλώνων της οικονομίας μας,
που είναι ο τουρισμός και τα αγροτικά προϊόντα.
Χαρακτηριστικά θα πρέπει να αναφερθεί ότι στην
Περιφερειακή Ενότητα Κορινθίας καταγράφονται 174.430
στρέμματα καλλιεργούμενης έκτασης αμπελοειδών, που
προορίζονται εκτός από τα επιτραπέζια σταφύλια, για την
παραγωγή υψηλών προδιαγραφών προϊόντων οίνου και
επιτραπέζιας κορινθιακής σταφίδας.
Βασικό αποτελεί το γεγονός ότι υπάρχουν 117 οινοποιεία με
συνολική παραγωγή 34.000 τόνους κρασιού, εκ του οποίου
οι 4.000 τόνοι είναι Π.Ο.Π. Παράλληλα, δραστηριοποιούνται
διάφορες μεταποιητικές μονάδες παρασκευής ζυμαρικών,
μαρμελάδων, ελιάς και τυροκομικών προϊόντων.
Τέλος αξίζει να σημειωθεί ότι και στον τομέα της αλιείας
παρατηρείται σημαντική αλιευτική δραστηριότητα με 240
αλιευτικά σκάφη, όπου ασχολούνται επαγγελματικά πάνω
από 800 άτομα (ιδιοκτήτες και αλιεργάτες).
Σε κάθε περίπτωση η Περιφέρεια Πελοποννήσου και η
Περιφερειακή Ενότητα Κορινθίας αναγνωρίζει την υπεραξία
που μπορεί να προσφέρει στην τοπική οικονομία η
προώθηση του τουριστικού κεφαλαίου της και επενδύει στην
εξωστρέφεια και στην προβολή του προορισμού και των
ποιοτικών προϊόντων της.

Στη Περιφερειακή Ενότητα Κορινθίας έχουμε προσπαθήσει
εδώ και 3 χρόνια μέσω άλλων δράσεων μας να
συμβάλλουμε ώστε να βελτιώσουμε σημαντικά με καίριες
παρεμβάσεις μας το εθνικό και επαρχιακό δίκτυο του Νομού
Κορινθίας τόσο στο ορεινό όσο και στο πεδινό ένα τεράστιο
δίκτυο 1000 χιλ. που όμως είναι απολύτως απαραίτητο για
την ομαλή πρόσβαση τόσο των Κορινθίων όσο και των
ξένων που επισκέπτονται τις περιοχές μας με
προϋπολογισμούς έργων που ξεπερνούν τα 15.000 000 εκ.
ευρώ, καθώς επίσης και σημαντικές δράσεις στο αρδευτικό
δίκτυο του Νομού, προϋπολογισμούς έργων άνω των
6.000.000 €, με στόχο την αύξηση της παραγωγής και της
οικονομικής ανάπτυξης των περιοχών μας.
Επίσης πολλές και σημαντικές παρεμβάσεις στο χώρο του
πολιτισμού και της ανάδειξης του αρχαιολογικού πλούτου
που διαθέτει η Κορίνθια συγκεκριμένα διεξάγονται
ανασκαφικές έρευνες και 6 σημεία της Κορίνθιας
χρηματοδοτούμενες από την Ενότητα Κορίνθιας με την
συνεργασία του Υπουργείου Πολιτισμού και την Εφορεία
Αρχαιοτήτων Κορινθίας και πιο συγκεκριμένα στο Λουτράκι
Χιλιομόδι , Νεμέα, Κλένιες, Σικυώνα, Φενεός και Βασιλικό με
συνολικό κόστος αρκετών εκατοντάδων χιλιάδων ευρώ.

Κλείνοντας θα ήθελα συμπερασματικά να σημειώσω ότι όλα
τα ανωτέρω συνηγορούν στην άποψη ότι η Πελοπόννησος
και ειδικότερα η Κορινθία θα αποτελέσουν το επίκεντρο της
τουριστικής ανάπτυξης την επόμενη περίοδο, με νέους
σύγχρονους οδικούς άξονες, σημαντική αύξηση του
εισερχόμενου τουρισμού αλλά και νέες ποιοτικές επενδύσεις
πολλών κλινών.
Το επόμενο διάστημα θα επιδιώξουμε ένα νέο Αναπτυξιακό
μοντέλο, σε συνέργεια με όλους τους Φορείς του Νομού μας
και τα κατάλληλα «εργαλεία» για την υλοποίησή του.
Πρέπει να λάβουμε υπόψη μας σημαντικά, για τα επόμενα
χρόνια, ότι το νέο οικόπεδο της Ελληνικής ΑΟΖ στα νότια
της Πελοποννήσου, αλλάζει όλη την στρατηγική ανάπτυξή
της.

Το νέο στρατηγικό σχέδιο για την αειφόρο Πελοπόννησο θα
αποτελέσει το εργαλείο εκείνο που θα συνεισφέρει στη
δημιουργία και διατήρηση μιας βιώσιμης σχέσης ανάμεσα
στους αντικειμενικούς στόχους του προορισμού και τους
πόρους αφενός και τις μεταβαλλόμενες ευκαιρίες της
ανταγωνιστικής αγοράς στο παγκοσμιοποιημένο
περιβάλλον.

Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας και εύχομαι καλή
συνέχεια στο συνέδριό σας.

xem phim sex
kamukta
cute teen babe gets horny rubbing her.indian porn