Αιτήσεις για τα κοινωνικά φροντιστήρια Ξυλοκάστρου

0
24

Ξεκινούν οι αιτήσεις των μαθητών που ενδιαφέρονται για το Κοινωνικό Φροντιστήριο του Δήμου Ξυλοκάστρου-Ευρωστίνης .

Για πρώτη χρονιά θα λειτουργήσει το Κοινωνικό Φροντιστήριο του Δήμου
Ξυλοκάστρου-Ευρωστίνης κατά το Σχολικό Έτος 2016-17, τόσο για μαθητές
της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, όσο και για μαθητές της δευτεροβάθμιας
εκπαίδευσης.

Το Κοινωνικό Φροντιστήριο θα λειτουργεί απογευματινές ώρες καθ’ όλη τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς.
Τα μαθήματα θα πραγματοποιούνται σε σχολικές αίθουσες με την βοήθεια εθελοντών καθηγητών και δασκάλων.

Απώτερος σκοπός της δράσης είναι η κάλυψη των εκπαιδευτικών αναγκών
των μαθητών του Δήμου μας, ώστε να καταστεί εφικτή με αξιοπρεπείς όρους η
ισότητα στην πρόοδο και την παρεχόμενη παιδεία.

Δικαιούχο ι του προγράμματος θα είναι μαθητές των σχολικών μονάδων
του Δήμου μας οι οποίοι θα εγκριθούν μετά από αίτησή τους και υποβολή
των απαραίτητων δικαιολογητικών.

Κριτήριο ένταξης των ενδιαφερομένων στο Κοινωνικό Φροντιστήριο θα
είναι το οικογενειακό εισόδημα, ενώ θα λαμβάνονται υπόψη παράγοντες όπως
η οικογενειακή κατάσταση, τα κοινωνικά προβλήματα, η ανεργία των
γονέων, προβλήματα υγείας και αναπηρίες γονέων.

Τα οικονομικά κριτήρια για τη συγκεκριμένη παροχή είναι:

Ετήσιο εισόδημα έως 6.500€.
Στο ποσό αυτό προστίθενται 1.000€ για κάθε προστατευόμενο μέλος.

Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την συμμετοχή των μαθητών στο Κοινωνικό Φροντιστήριο είναι :

1. Αίτηση εγγραφής στο Κοινωνικό Φροντιστήριο

2. Φωτοτυπία της αστυνομικής ταυτότητας κηδεμόνα

3. Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας κηδεμόνα

4.Φωτοτυπία εκκαθαριστικού σημειώματος του τελευταίου έτους του κηδεμόνα.

5. Βεβαίωση αναπηρίας (εάν υπάρχει).

6. Κάρτας ανεργίας (εάν υπάρχει).

ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΥΠΟΒΑΛΛΟΥΝ ΟΙ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΙ

ΜΕΧΡΙ 06/12/2016

για τη Δημοτική Ενότητα Ξυλοκάστρου

στο γραφείο Δημάρχου (α’ όροφος Δημαρχείου Ξυλοκάστρου)

Υπεύθυνη : κ. Δημητρακοπούλου Αναστασία, Τηλ: 2743360200

για τη Δημοτική Ενότητα Ευρωστίνης

στο Δημοτικό Κατάστημα Δερβενίου,

Υπεύθυνος : κ. Καḯτσας Κώστας, Τηλ: 2743360101