Ημερίδα για την Ανασκαφή στη Ρωμαϊκή έπαυλη Λουτρακίου

0
97

 Ημερίδα – Ενημέρωσης για το πενταετές ανασκαφικό πρόγραμμα της Ρωμαϊκής Έπαυλης Λουτρακίου.
Η ημερίδα θα γίνει στη Δημοτική Βιβλιοθήκη Λουτρακίου, 10 Δεκεμβρίου 2016.
 
Η ΡΩΜΑΪΚΗ ΕΠΑΥΛΗ ΤΟΥ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ
Σημαντικά ευρήματα αναδεικνύει η αρχαιολογική σκαπάνη στην περιοχή
Κατουνίστρα του Λουτρακίου, ευρήματα που μαρτυρούν την σπουδαιότητα του
Ισθμού κατά την αρχαιότητα, αλλά και την ανάπτυξη του θερμαλισμού στην
ευρύτερη περιοχή.

Η συστηματική ανασκαφή γίνεται εδώ και πέντε χρόνια με
άδεια του υπουργείου Πολιτισμού στο πλαίσιο πενταετούς προγράμματος
ανασκαφικής έρευνας, η οποία έχει αγκαλιαστεί από τους κατοίκους της
περιοχής, που βρίσκονται δίπλα στην ομάδα, βοηθοί και συμπαραστάτες.

Έχει δε αποκαλύψει, έως σήμερα, μια
μεγάλου μεγέθους, πολυτελή ρωμαϊκή έπαυλη, με βοηθητικές εγκαταστάσεις,
και παραπλεύρως λουτρικό συγκρότημα μεγάλων διαστάσεων. Τα έως τώρα
αποτελέσματα της ανασκαφικής έρευνας κρίνονται ιδιαίτερα σημαντικά και
δίνουν σοβαρές ενδείξεις για τη σημασία της περιοχής του Ισθμού, κατά
την ύστερη αρχαιότητα, αφού η έπαυλη ήταν σε χρήση και κατά τον 6ο μ.Χ.
αιώνα.

Η περιοχή του Ισθμού κατά τους
πρώτους χριστιανικούς αιώνες, παρουσίαζε ανάπτυξη και αποτελούσε ζωηρό
εμπορικό, αστικό κέντρο. Είναι εποχή άγνωστη και η έπαυλη βοηθάει στην
κατανόησή της. Το, δε, λουτρικό συγκρότημα, είναι λογικό, λόγω της
επιφάνειάς του, να μην ανήκει αποκλειστικά στην έπαυλη, αλλά να
χρησιμοποιείτο ευρύτερα, γεγονός που καταδεικνύει την ανάπτυξη του
θερμαλισμού στην περιοχή του Ισθμού – Λουτρακίου, από τα αρχαία χρόνια.

Η έπαυλη αυτή μαζί με τα παλαιότερα
ευρήματα -όπως λείψανα ναού κλασικής εποχής- ίσως του Ασκληπιού στο
σχέδιο πόλεως Λουτρακίου, που αποκαλύφθηκε περίπου το 1920 και άλλα
αρχιτεκτονικά μέλη που βρέθηκαν κοντά στο κέντρο του Λουτρακίου, δίδουν
σοβαρές ενδείξεις για την ύπαρξη του Λουτρακίου, ίσως ως αυτοτελούς
οικισμού και στους κλασικούς χρόνους, πέρα από την αναφορά της πόλεως
στους ρωμαϊκούς χρόνους, ως «Θέρμαι».