Πανελλήνιο οικολογικό συνέδριο στην Κόρινθο

0
4

Το Πανελλήνιο Δίκτυο Οικολογικών Οργανώσεων θα διοργανώσει το 26ο
Συνέδριο του από τις 11 έως τις 13 Νοεμβρίου στο Δημοτικό Θέατρο
Κορίνθου 2016.

Στο Συνέδριο με θέμα “Περιβάλλον και πλαστικό. Η πλαστική σακούλα” θα
αναπτυχθούν θέματα που αφορούν στις σοβαρές επιπτώσεις που προκύπτουν
από την αυξημένη χρήση της πλαστικής σακούλας. Είναι γεγονός ότι το
πλαστικό παραμένει μετά την απόρριψη του στο περιβάλλον για πολλά χρόνια
χωρίς να διασπάται, δημιουργώντας σοβαρά προβλήματα στο χερσαίο αλλά
και στο υδάτινο οικοσύστημα και ιδιαίτερα στη θαλάσσια χλωρίδα και
πανίδα.

Επίσης, η χρήση της λεπτής πλαστικής σακούλας, έχει ως αποτέλεσμα την
αύξηση της παραγωγής στερεών αποβλήτων και τη μη βιώσιμη αξιοποίηση των
φυσικών πόρων. Στόχος του Συνεδρίου είναι η ενημέρωση για τα προβλήματα
που δημιουργεί η αλόγιστη κατανάλωση της, ώστε να επισημανθεί η
αναγκαιότητα λήψης των απαραίτητων μέτρων για τη μείωση της χρήσης της,
δέσμευση την οποία άλλωστε, εκτός από την χώρα μας, οφείλουν τα τηρήσουν
όλα τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, βάσει της σχετικής κοινοτικής
οδηγίας της 29ης Απριλίου του 2015.