ΤΡΕΞΤΕ ΟΛΟΙ !! Ο ΟΑΕΔ δίνει 916 ευρώ τον ΜΗΝΑ απο την επόμενη εβδομάδα

0
0

Πρόγραμμα για 26.000 ανέργους 29-64 ετών προκηρύσσει ο ΟΑΕΔ την επόμενη εβδομάδα

Εγγυημένη απασχόληση έξι μηνών σε ιδιωτικές επιχειρήσεις θα
εξασφαλίσουν 26.000 άνεργοι ηλικίας 29 έως 64 ετών, που θα ενταχθούν στο
νέο πρόγραμμα του ΟΑΕΔ. Το πρόγραμμα θα προκηρυχθεί την επόμενη
εβδομάδα και θα αφορά εγγεγραμμένους άνεργους σε όλη την επικράτεια.

Το πρόγραμμα αφορά άνεργους ηλικίας 29 έως 64 ετών και σύμφωνα με τις
τροποποιήσεις του υπουργείου Εργασίας το 80% του προϋπολογισμού θα
διατίθεται στους ανέργους, ενώ στους φορείς κατάρτισης θα πηγαίνει μόνο
το 20%.

Έτσι, ο άνεργος θα λαμβάνει, μαζί με την εργοδοτική συμμετοχή, 5.500
ευρώ συνολικά στο εξάμηνο της εγγυημένης απασχόλησης – εκπαίδευσής του,
που θα περιλαμβάνει θεωρητική κατάρτιση και πρακτική άσκηση.

Ακόμα, οι ενταγμένοι στο πρόγραμμα θα παίρνουν πιστοποίηση γνώσεων
και προσόντων ανά ειδικότητα, που για πρώτη φορά θα βασίζεται σε ένα
ενιαίο εκπαιδευτικό πρόγραμμα ενίσχυσης δεξιοτήτων και συμβουλευτικής,
το οποίο υποχρεούνται να εφαρμόζουν τα Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης.

Συνολικά, το πρόγραμμα περιλαμβάνει 130 ώρες κατάρτισης και
συμβουλευτικής καθοδήγησης για την επιλογή από τους άνεργους του
προγράμματος κατάρτισης που θα παρακολουθήσουν με βάση το εκπαιδευτικό
τους υπόβαθρο, την πιθανή εργασιακή εμπειρία τους, τα ιδιαίτερα
χαρακτηριστικά τους και εν γένει τα ενδιαφέροντά τους…