«Έπεσε» στο 23,2% η ανεργία τον Ιούλιο στην Ελλάδα

0
4

Στο 23,2% διαμορφώθηκε τον Ιούλιο του 2016, το εποχικά διορθωμένο
ποσοστό ανεργίας στην Ελλάδα, έναντι 24,8% τον Ιούλιο του 2015 και 23,4%
τον Ιούνιο του 2016.

Σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ, ο αριθμός των απασχολούμενων διαμορφώθηκε σε
3,703 εκατ. άτομα και των ανέργων σε 1,120 εκατ. άτομα, ενώ ο οικονομικά
μη ενεργός πληθυσμός ανήλθε σε 3,220 εκατ. άτομα.

Σε σχέση με τον Ιούλιο του 2015, ο αριθμός των απασχολούμενων
αυξήθηκε κατά 80.663 άτομα (2,2%), των ανέργων μειώθηκε κατά 76.727
άτομα (6,4%) και του οικονομικά με ενεργού πληθυσμού συρρικνώθηκε κατά
42.919 άτομα (1,3%).

Έναντι του Ιουνίου του 2016, ο αριθμός των απασχολούμενων ενισχύθηκε
κατά 14.617 άτομα (0,4%), των ανέργων περιορίστηκε κατά 5.395 άτομα
(0,5%) και του οικονομικά με ενεργού πληθυσμού μειώθηκε κατά 12.597
άτομα (0,4%).

Στα ποιοτικά στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, το ποσοστό ανεργίας των ανδρών
διαμορφώθηκε στο 19,4% και των γυναικών στο 27,9%, ενώ όσον αφορά τις
ηλικιακές ομάδας, «πρωταθλήτρια» αναδείχθηκε η ομάδα 15-24 ετών, με την
ανεργία να ανέρχεται στο 42,7% (48,6% τον Ιούλιο του 2015). Ακολούθησε η
ομάδα 25-34 με ανεργία 29,5% και η ομάδα 35-44 με ανεργία 20,1%.

Σε γεωγραφικό επίπεδο, η υψηλότερη ανεργία παρατηρήθηκε στην Ήπειρο –
Δυτική Μακεδονία με 26,3%, στη Θεσσαλία – Στερεά Ελλάδα με 24,3% και
στη Μακεδονία – Θράκη με 24,2%. Στην Αττική, η ανεργία ανήλθε στο 23,1%.