Τέλος οι περιοχές ελεγχόμενης τουριστικής ανάπτυξης

0
18

Στην κατάργηση του καθεστώτος των περιοχών ελέγχου τουριστικής
ανάπτυξης, που ίσχυε από το 1986, προχώρησε το υπουργείο Οικονομίας,
Ανάπτυξης και Τουρισμού, με υπουργική απόφαση της αν. υπουργού κ. Ελενας
Κουντουρά. Πρόκειται για απόφαση που δίνει οριστική λύση στην εξάλειψη
των προβλημάτων λειτουργίας, επαναλειτουργίας και αναβάθμισης των
τουριστικών καταλυμάτων στις περιοχές αυτές. Σημειώνεται ότι η σχετική
απόφαση δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ της 9ης Σεπτεμβρίου.

Την ίδια ώρα πάντως κύκλοι της αγοράς σημειώνουν ότι μέσω της εν λόγω
απόφασης παρατείνεται το καθεστώς ανομίας στα μικρά καταλύματα από την
Πολιτεία δημιουργώντας συνθήκες αθέμιτου ανταγωνισμού. Οπως τονίζουν, η
εν λόγω απόφαση σε συνδυασμό με την έλλειψη χωροταξικού στον τουρισμό
διαμορφώνει ένα ζοφερό περιβάλλον για τη διενέργεια υψηλής εμβέλειας
επενδύσεων, οι οποίες επιδιώκουν να γνωρίζουν εκ των προτέρων τους
κανόνες του παιχνιδιού.

Δυσαρμονία

Σύμφωνα με το υπουργείο, η κατάργηση της εν λόγω απόφασης του 1986
κρίθηκε επιβεβλημένη λόγω του αναχρονιστικού της χαρακτήρα καθώς
βρισκόταν σε απόλυτη δυσαρμονία με τη σημερινή πραγματικότητα στην
τουριστική αγορά και ήταν εντελώς ξένη με το πνεύμα των μεταγενέστερων
ρυθμίσεων και με τις τάσεις που διαμορφώνονται στον κλάδο.

Στην ίδια ανακοίνωση τονίζεται ότι με τη νέα απόφαση δίδεται πλέον
διέξοδος σε χιλιάδες λειτουργούσες και αδειοδοτημένες ξενοδοχειακές
επιχειρήσεις, κατηγορίας 1, 2, και 3 αστέρων, που βρίσκονταν εντός των
περιοχών αυτών, για να εκσυγχρονιστούν, να αναβαθμιστούν ποιοτικά και να
έχουν τη δυνατότητα ένταξης σε αναπτυξιακά και χρηματοδοτικά
προγράμματα του ΕΣΠΑ.

Επίσης, το υπουργείο επισημαίνει ότι ανοίγει ο δρόμος για την
επαναλειτουργία ξενοδοχείων που για διάφορους λόγους είχαν τεθεί εκτός
λειτουργίας, για τα οποία έχει διαπιστωθεί σημαντικό επενδυτικό
ενδιαφέρον κυρίως σε αστικές περιοχές και των οποίων την επαναλειτουργία
εμπόδιζε η διατήρηση του καταργούμενου καθεστώτος. Αντίστοιχα, τη
δυνατότητα αναβάθμισης αποκτούν πλέον και οι πολυάριθμες επιχειρήσεις
ενοικιαζόμενων δωματίων και διαμερισμάτων στις ίδιες περιοχές.

Αλλαγή αρμοδιοτήτων

Εν τω μεταξύ, νέος χάρτης αρμοδιοτήτων προέκυψε από την Τρίτη στο
υπουργείο Τουρισμού, μετά τη δημοσίευση στο ΦΕΚ της απόφασης της
αναπληρώτριας υπουργού Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού Ελενας
Κουντουρά να αναθέσει την αρμοδιότητα υπογραφής «με εντολή αναπληρώτριας
υπουργού» εκτός των δύο γραμματέων του υπουργείου και σε άλλα στελέχη.
Το γεγονός προκαλεί απορία δεδομένου ότι μόλις πέντε εβδομάδες πριν (9
Αυγούστου 2016), ο αναπληρωτής υπουργός Εσωτερικών και Διοικητικής
Ανασυγκρότησης Χριστόφορος Βερναρδάκης εξέδωσε εγκύκλιο με θέμα
«Επαναξιολόγηση των δομών των οργανικών μονάδων των υπουργείων». Σ’
αυτήν ορίζονται, μεταξύ άλλων, ως κεντρικές κατευθύνσεις «ο περιορισμός
της διάσπασης του αντικειμένου ενός υπουργείου σε πολλές Γενικές και
Ειδικές Γραμματείες» καθώς και «ενιαίες δομές εσωτερικής διοίκησης» αλλά
και «ενσωμάτωση αρμοδιοτήτων Υπηρεσιών Δημοσιονομικού Ελέγχου (ΥΔΕ)
στις Γενικές Διευθύνσεις Οικονομικών Υπηρεσιών των υπουργείων».