Χαλαρώνουν τη… θηλιά σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις

0
31

Τέσσερα σημαντικά μέτρα για την τόνωση της ρευστότητας των
επιχειρήσεων εξετάζει και επιδιώκει να προωθήσει η κυβέρνηση, με στόχο
να τις βοηθήσει να αντιμετωπίσουν τα προβλήματα υπερχρέωσης που έχουν
προκύψει εξαιτίας της μακροχρόνιας οικονομικής κρίσης η οποία μαστίζει
τη χώρα μας.

Τα μέτρα προβλέπουν μια μικρή χαλάρωση των αυστηρών προϋποθέσεων
παραμονής στη ρύθμιση των 100 δόσεων, ώστε να μη χάνουν τη ρύθμιση οι
επιχειρήσεις που καθυστερούν να πληρώσουν νέες οφειλές τους για
περισσότερες από 15 μέρες, την παροχή μιας δεύτερης ευκαιρίας
αποπληρωμής παλαιών ληξιπρόθεσμων οφειλών προς το Δημόσιο έως και σε 100
δόσεις σε επιχειρήσεις που έχασαν τη ρύθμιση των 100 δόσεων αλλά έχουν
προοπτικές βιωσιμότητας και μπορούν να συνεχίσουν να εξυπηρετούν
απρόσκοπτα τις δόσεις, τη θέσπιση ακατάσχετου τραπεζικού λογαριασμού για
τη διευκόλυνση της έγκαιρης αποπληρωμής των τρεχουσών υποχρεώσεων των
επιχειρήσεων καθώς επίσης και το «πάγωμα» και την «κεφαλαιοποίηση» όλων
των ληξιπρόθεσμων οφειλών προς τον ΟΑΕΕ οι οποίες υπερβαίνουν σε ποσά
τις 20.000 ευρώ.

Πρόκειται για μέτρα τα οποία έχουν συζητηθεί ήδη μεταξύ του
πρωθυπουργού Αλέξη Τσίπρα, του οικονομικού επιτελείου της κυβέρνησης και
των εκπροσώπων του επιχειρηματικού κόσμου και έχουν προταθεί από την
ελληνική πλευρά και στους θεσμούς προκειμένου να εγκριθούν και να
υλοποιηθούν άμεσα.

Σύμφωνα, ειδικότερα, με πληροφορίες, η κυβέρνηση εξετάζει:

1) Αναστολή έως τις 31-12-2017 της εφαρμογής της πολύ αυστηρής
προϋπόθεσης που ισχύει αυτή τη στιγμή για την παραμονή των επιχειρήσεων
στη ρύθμιση του ν. 4321/2015 για την τμηματική εξόφληση των παλαιών
ληξιπρόθεσμων οφειλών προς το Δημόσιο έως και σε 100 μηνιαίες δόσεις.
Σύμφωνα με την προϋπόθεση αυτή, για να παραμείνει ενταγμένη στη ρύθμιση
των 100 δόσεων μια επιχείρηση που οφείλει στο Δημόσιο θα πρέπει να
εξοφλεί εφάπαξ ή να τακτοποιεί σε δόσεις όλα τα νέα χρέη της προς το
Δημόσιο το πολύ μέσα σε 15 μέρες από τη στιγμή που αυτά θα καταστούν
ληξιπρόθεσμα. Αν δηλαδή μια επιχείρηση ενταγμένη στη ρύθμιση των 100
δόσεων καθυστερήσει για περισσότερες από 15 μέρες την αποπληρωμή ή την
τακτοποίηση μιας νέας οφειλής της προς το Δημόσιο, τίθεται εκτός της
ρύθμισης των 100 δόσεων για τις παλαιές οφειλές της και ολόκληρο το
υπόλοιπο των οφειλών καθίσταται άμεσα απαιτητό από το Δημόσιο υπό την
απειλή αναγκαστικών μέτρων είσπραξης!
Ο κίνδυνος απώλειας της ρύθμισης των 100 δόσεων είναι πλέον πολύ μεγάλος
για χιλιάδες επιχειρήσεις που έχουν ενταχθεί σ’ αυτήν καθώς εντός του
Σεπτεμβρίου και των προσεχών 4 μηνών λήγουν ταυτόχρονα οι προθεσμίες
καταβολής πολλών τρεχουσών οφειλών προς το Δημόσιο, όπως ο ΦΠΑ για τους
τελευταίους μήνες του 2016, ο ΕΝΦΙΑ του 2016, ο φόρος εισοδήματος, η
ειδική εισφορά αλληλεγγύης και το τέλος επιτηδεύματος για τη χρήση του
2015.

2) Παροχή δεύτερης ευκαιρίας για την ένταξη των παλαιών ληξιπρόθεσμων
οφειλών προς το Δημόσιο στη ρύθμιση των 100 δόσεων, σε επιχειρήσεις που
έχασαν τη ρύθμιση αυτή είτε για λόγους ανωτέρας βίας είτε εξαιτίας της
εφαρμογής από την 1η Ιουλίου μέχρι και σήμερα της πολύ αυστηρής
προϋπόθεσης παραμονής στη ρύθμιση, η οποία προβλέπει αποπληρωμή ή
τακτοποίηση των νέων οφειλών που προκύπτουν το πολύ εντός 15 ημερών από
τη λήξη των προβλεπόμενων προθεσμιών.
Σύμφωνα με πληροφορίες, εξετάζεται πρόταση της Εθνικής Συνομοσπονδίας
Ελληνικού Εμπορίου (ΕΣΕΕ) για τη σύσταση ειδικής επιτροπής υπηρεσιακών
στελεχών της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων η οποία θα έχει την
αρμοδιότητα να εξετάζει αιτήματα επιχειρήσεων για επανένταξη στη ρύθμιση
των 100 δόσεων διερευνώντας τον βαθμό ευθύνης του κάθε αιτούντος
επιχειρηματία για την απώλεια της ρύθμισης.

3) Θεσμοθέτηση και λειτουργία ενός «ειδικού επιχειρηματικού
λογαριασμού», μερικώς ή ολικώς ακατάσχετου, μέσω του οποίου κάθε
επιχείρηση θα μπορεί να εκπληρώνει απρόσκοπτα τις τρέχουσες υποχρεώσεις
της προς το Δημόσιο, τα ασφαλιστικά ταμεία, τις ΔΕΚΟ, τις τράπεζες, τους
εκμισθωτές, τους εργαζομένους της και τους προμηθευτές της.

4) «Πάγωμα» ληξιπρόθεσμων οφειλών άνω των 20.000 ευρώ προς τον ΟΑΕΕ
με «κεφαλαιοποίηση» τόκων και προσαυξήσεων εκπρόθεσμης καταβολής. Η
κυβέρνηση έχει ήδη αποδεχτεί πρόταση η οποία προβλέπει ότι για όσους
επιχειρηματίες οφείλουν στον ΟΑΕΕ ασφαλιστικές εισφορές οι οποίες
κατέστησαν ληξιπρόθεσμες από το 2010 και μετά και οι οποίες μαζί με τους
τόκους και τις προσαυξήσεις που έχουν συσσωρευτεί έχουν υπερβεί τις
20.000 ευρώ, τα συνολικά ποσά των οφειλών τους (αρχικά κεφάλαια + τόκοι +
προσαυξήσεις) μπορούν να «παγώσουν» με «κεφαλαιοποίηση» των τόκων και
των προσαυξήσεων και να μετατραπούν σε χρόνο ασφάλισης, ο οποίος θα
αφαιρείται από τον υπολογισμό των μελλοντικών συντάξεων των
επιχειρηματιών. Δηλαδή, τα μη καταβληθέντα στον ΟΑΕΕ ποσά κάθε
επιχειρηματία θα αντιστοιχίζονται σε έτη και μήνες ασφάλισης που δεν θα
προσμετρώνται στο συντάξιμο χρόνο με αποτέλεσμα τη μείωση του ύψους της
μελλοντικής σύνταξης του ασφαλισμένου επιχειρηματία. Με τον τρόπο αυτό,
οι επιχειρηματίες θα απαλλάσσονται από το δυσβάστακτο οικονομικό φορτίο
της υποχρέωσης αποπληρωμής των παλαιών οφειλών τους και θα
επικεντρώνονται αφενός στην εξυπηρέτηση των τρεχουσών υποχρεώσεων τους
προς τον ΟΑΕΕ και προς τους άλλους πιστωτές τους (ΔΟΥ, ΔΕΚΟ, τράπεζες,
προμηθευτές κ.λπ.) αφετέρου στην οικονομική ανάκαμψη των επιχειρήσεών
τους, χωρίς ταυτόχρονα ο ΟΑΕΕ να υφίσταται ζημία. Ετσι θα έχουν τη
δυνατότητα, εφόσον κάποια στιγμή πετύχουν να ορθοποδήσουν, να
αποπληρώσουν τις συγκεκριμένες οφειλές για να μη χάσουν μέρος των
συντάξεών τους. Για όσο χρόνο παραμένουν απλήρωτα τα «παγωμένα» και
«κεφαλαιοποιημένα» χρέη προς τον ΟΑΕΕ θα τοκίζονται με ένα πολύ χαμηλό
επιτόκιο της τάξεως του 1%-1,5% ετησίως.

ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΛΑΙΤΣΑΚΗΣ
Από την έντυπη έκδοση του Ελεύθερου Τύπου