Επιδοτήσεις «εξπρές» 1,5 δισ. ευρώ για τους αγρότες – Οι δικαιούχοι

0
1

Πέντε προγράμματα, που μπορούν να κινητοποιήσουν έως 1,5 δισ. ευρώ κονδύλια, προκυρήσσει έως το τέλος του έτους για τους αγρότες η κυβέρνηση.

Τα προγράμματα αφορούν 40.000 αγρότες και
περιλαμβάνουν δράσεις για την ενίσχυση των επιχειρήσεων στο πρωτογενή
και στον κλάδο της μεταποίησης, νέες επενδύσεις με σχέδια βελτίωσης,
κονδύλια σε νέους αγρότες και παραγωγούς που επιθυμούν να κάνουν στροφή
στην παραγωγή βιολογικών προϊόντων.

Όπως αναφέρει η «Ημερησία», οι προκηρύξεις που θα δημοσιευθούν με σειρά προτεραιότητας αρχής γενομένης τον Οκτώβριο είναι:

 • Νέοι αγρότες με προϋπολογισμό 300 εκ. ευρώ και 24.000 δικαιούχους.
  Το πρόγραμμα των νέων γεωργών θα προσφέρει εργασία σε συνολικά 24.000
  νέους αγρότες. Το ποσό ενίσχυσης, για κάθε νέο αγρότη διαμορφώνεται από
  17.000 ευρώ έως 22.000 ευρώ. Δικαιούχοι του μέτρου είναι νέοι γεωργοί,
  ηλικίας κάτω των 40 ετών.
 • Μεταποίηση με προϋπολογισμό 170 εκ. ευρώ για 500 επενδυτικά σχέδια.
  Η δράση της μεταποίησης, ώστε να ενισχυθεί η προστιθέμενη αξία των
  γεωργικών προϊόντων καθώς και ο εξαγωγικός τους προσανατολισμός. Οι
  αιτήσεις στήριξης μπορούν να ανέλθουν έως 10 εκ. ευρώ, ενώ τα ποσοστά
  ενίσχυσης από 40% – 75% ανάλογα με την περιοχή υλοποίησης της επένδυσης.
 • Σχέδια βελτίωσης με προϋπολογισμό 360 εκ. ευρώ και 5.000
  δικαιούχους. Τα σχέδια βελτίωσης που θα ακολουθήσουν την ένταξη των νέων
  γεωργών ώστε να αξιοποιηθεί με επενδύσεις το δυναμικό των νέων ανθρώπων
  που θα εγκατασταθούν στη γεωργία. Το ύψος του επενδυτικού σχεδίου
  μπορεί να ανέλθει έως 500.000 ευρώ, ενώ για συλλογικές επενδύσεις από
  ομάδες παραγωγών έως 2 εκ. ευρώ.
 • Κατάρτιση νέων αγροτών με προϋπολογισμό 70 εκ. ευρώ και δικαιούχους
  τους 24.000 αγρότες του εν λόγω προγράμματος. Η κατάρτιση νέων γεωργών,
  ώστε να διασφαλιστεί η επαγγελματική ικανότητα και επάρκεια των νέων
  απασχολούμενων στον πρωτογενή τομέα.
 • Βιολογική γεωργία και κτηνοτροφία με προϋπολογισμό 555 εκ. ευρώ και
  10.500 δικαιούχους. Οι ενισχύσεις χορηγούνται ετησίως, ανά εκτάριο
  γεωργικής έκτασης για να αποζημιώνουν τους δικαιούχους για το διαφυγόν
  εισόδημα και τις πρόσθετες δαπάνες ως αποτέλεσμα των δεσμεύσεων που
  έχουν αναληφθεί.

Δικαιούχοι των προγραμμάτων είναι κάτοχοι γεωργικών
εκμεταλλεύσεων που κατέχουν την ιδιότητα του ενεργού γεωργού. Επιπλέον
θα πρέπει να πληρούν ένα από τα παρακάτω:

 • κατά κύριο επάγγελμα αγρότες
 • νέοι γεωργοί
 • νομικά πρόσωπα με κύρια δραστηριότητα την άσκηση της γεωργίας.
  Ειδικά για την υλοποίηση συλλογικών επενδύσεων, στήριξη μπορεί να
  παρέχεται και σε ομάδες παραγωγών.