Ευνοϊκή ρύθμιση για όσους χρωστούν στους δήμους!

0
10

Μετά τις ρυθμίσεις οφειλών σε εφορίες και ασφαλιστικά ταμεία σειρά παίρνουν οι ληξιπρόθεσμες και όχι μόνο χρηματικές οφειλές χιλιάδων δημοτών και επιτηδευματιών στους δήμους όλης της χώρας.
Με άρθρο στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Εσωτερικών που αναρτήθηκε σε δημόσια διαβούλευση
καθιερώνονται ευνοικές ρυθμίσεις για ανεξόφλητες υποχρεώσεις οφειλετών
σε δήμους και μάλιστα στις ίδιες ρυθμίσεις θα υπαχθούν και όσες τυχόν
οφειλές δημιουργηθούν από οποιαδήποτε αιτία εντός ενός έτους από τη
έναρξη ισχύος του νόμου.Ειδικότερα οι ρυθμίσεις που θα γίνουν μετά από
αίτηση των οφειλετών στους δήμους αφορούν:

 • Χρηματικές οφειλές  που προέρχονται από οποιοδήποτε σωρευτικό
  συνδυασμό  όπως δημοτικά τέλη που επιβαρύνθηκαν με,πρόστιμα,προσαυξήσεις
  και τόκους). Στην περίπτωση αυτή απαλείφονται τα πρόστιμα,οι
  προσαυξήσεις και οι τόκοι και η καταβολή των εναπομεινάντων τελών
  επιμερίζεται σε 24 μηνιαίες δόσεις. Οσοι καταβάλουν εφάπαξ το οφειλόμενο
  από δημοτικά τέλη ποσό θα τυγχάνουν έκπτωσης 10%.
 • Στα διοικητικά πρόστιμα που αφορούν παραβάσεις του Κ.Ο.Κ και έχουν
  επιβαρυνθεί με προσαυξήσεις και τόκους θα καταβληθούν σε 24 μηνιαίες
  δόσεις  μόνο τα αρχικά ποσά που αντιστοιχούν στα πρόστιμα και
  διαγράφονται προσαυξήσεις και τόκοι.
 • Τα αυτοτελώς επιβαλλόμενα πρόστιμα για διάφορες παραβάσεις (με
  εξαίρεση τις πολεοδομικές παραβάσεις) μειώνονται κατά 50% ενώ
  απαλείφονται προσαυξήσεις και τόκοι εφόσον οι οφειλέτες υπαχθούν στη
  ρύθμιση των 24 μηνιαίων δόσεων.
 • Ανάλογη ρύθμιση θα ισχύσει για μισθώματα υπέρ των δήμων,φόρων,δικαιωμάτων και εισφορών.