Nέα σημαντικά ευρήματα στο νεκροταφείο Αηδονίων!

0
1

Στο χώρο του μυκηναϊκού νεκροταφείου Αηδονίων η Εφορεία Αρχαιοτήτων
Κορινθίας έχει ξεκινήσει την υλοποίηση ενός σύνθετου προγράμματος.

Τη συστηματική ανασκαφή και έρευνα για τη μελέτη των χρήσεων των
τάφων, της δίαιτας και των δημογραφικών στοιχείων του πληθυσμού σε σχέση
με την παραγωγή και την κατανάλωση αντικειμένων.

Στις 23 Ιουλίου ολοκληρώθηκε η πρώτη περίοδος της ανασκαφής της
Εφορείας Αρχαιοτήτων Κορινθίας, υπό την Διεύθυνση του Προϊσταμένου της
Υπηρεσίας, κ. Κωνσταντίνου Κίσσα, με την καθοριστική συμβολή του Nemea
Center for Classical Archaeology του Πανεπιστημίου της Καλιφόρνια στο
Berkeley, διά της Διευθύντριας του, Αναπληρώτριας Καθηγήτριας, Kim
Shelton.

Το νεκροταφείο περιλαμβάνει σχεδόν αποκλειστικά θαλαμοειδείς τάφους,
οι οποίοι είναι εξολοκλήρου σκαμμένοι στον φυσικό βράχο και αποτελούνται
από τρία τμήματα.
Τον δρόμο, έναν επιμήκη διάδρομο που οδηγεί από την επιφάνεια του
εδάφους στο στόμιο, την υπόγεια είσοδο δηλαδή, μέσω της οποίας
εισέρχεται κανείς στον ταφικό θάλαμο.

Οι θαλαμοειδείς τάφοι χρησιμοποιούνται καθ’ όλη την διάρκεια της
μυκηναϊκής εποχής (π. 1600/1550-1100 π.Χ.) και βρίσκονται συχνά
οργανωμένοι σε επιμέρους ομάδες-συστάδες.
Όμοια αναπτύσσονται και οι τάφοι των Αηδονίων, οι οποίοι συγκεντρώνονται
σε τρεις συστάδες, στο ανώτερο, το μεσαίο και το κατώτερο τμήμα του
λόφου, δύο εκ των οποίων ερευνήθηκαν φέτος.

Στον τάφο της μεσαίας συστάδας, του οποίου η οροφή είχε καταρρεύσει,
διακρίθηκε μία πρωτογενής ταφή και σημαντικός αριθμός ανακομιδών,
κτερισμένες κυρίως με πήλινα αγγεία και ειδώλια.

Ο τάφος της κατώτερης συστάδας είχε επανειλημμένα χρησιμοποιηθεί,
εκτός από τη μυκηναϊκή εποχή, στη γεωμετρική και την αρχαϊκή περίοδο και
μεταγενέστερα. Παρά την μακρόχρονη χρήση, στο θάλαμο του τάφου αυτού
διατηρήθηκε αδιατάρακτος λάκκος της πρώιμης μυκηναϊκής εποχής (π.
1600/1550 – 1550/1450 π.Χ.), ο οποίος μεταξύ άλλων περιέλαβε ταφή
κτερισμένη με χάλκινα όπλα και άλλα αντικείμενα γοήτρου.

Στο δημοτικό σχολείο της κοινότητας, το οποίο έχει ήδη παραχωρηθεί
στην Εφορεία Αρχαιοτήτων Κορινθίας από τον Δήμο Νεμέας, προβλέπεται η
δημιουργία ενός ενημερωτικού κέντρου, όπου μεταξύ άλλων θα
αντιπαραβάλλονται τα πορίσματα της ανασκαφής με τις χαμένες, εξαιτίας
της εκτεταμένης αρχαιοκαπηλίας, πληροφορίες.

Το μυκηναϊκό νεκροταφείο των Αηδονίων βρίσκεται στην ελαιόφυτη πλαγιά
του λόφου που περιβάλλει από ανατολικά την ομώνυμη κοινότητα,
προσφέροντας εξαιρετική θέα στην κοιλάδα της Φλιασίας.
Το νεκροταφείο έγινε γνωστό μετά τη βάναυση σύληση του από οργανωμένες ομάδες αρχαιοκαπήλων, τη δεκαετία του 1970.

Ακολούθησε ανασκαφή της Αρχαιολογικής Υπηρεσίας, φέρνοντας στο φως
ευρήματα που κατέστησαν δυνατό τον συσχετισμό τους με τα προϊόντα της
λαθρανασκαφής, όταν αυτά διατέθηκαν για πώληση στο εξωτερικό, το 1993.
Η άμεση αντίδραση της ελληνικής πολιτείας οδήγησε στον επαναπατρισμό των
αρχαιοτήτων (1996), οι οποίες παρουσιάστηκαν με τα ευρήματα της
ανασκαφής στο Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο και σήμερα βρίσκονται στο
Αρχαιολογικό Μουσείο Νεμέας.

Η μελέτη του συνόλου θα εμπλουτίσει τις γνώσεις για τα Αηδόνια της
πρώιμης μυκηναϊκής, τις σχέσεις της θέσης με τις Μυκήνες καθώς και για
τις ταφικές πρακτικές στη βορειοανατολική Πελοπόννησο.
Στην ίδια περιοχή, σωστική ανασκαφή έφερε στο φως μία συστάδα
υστερορωμαϊκών τάφων, τεκμηριώνοντας μία επιπλέον περίοδο χρήσης του
χώρου.