Κοινωνικό εισόδημα αλληλεγύης στο Κιάτο

0
0

Ξεκινά αύριο Πέμπτη 14 Ιουλίου η υποβολή αιτήσεων από πολίτες ή οικογένειες που βρίσκονται κάτω από τα όρια της φτώχειας στους 30 δήμους που συμμετέχουν στο Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης (ΚΕΑ). Όπως ανακοίνωσε το υπουργείο Εργασίας οι πολίτες μπορούν να υποβάλουν αίτηση σύμφωνα με την ΚΥΑ και έως την  30η Νοεμβρίου 2016.
Οι αιτούντες μπορούν να υποβάλουν αίτηση αυτοπροσώπως στα ΚΕΠ ή στις Υπηρεσίες Κοινωνικής Πρόνοιας των Δήμων. Εναλλακτικά, μπορούν να υποβάλουν αίτηση για το πρόγραμμα χρησιμοποιώντας την ηλεκτρονική αίτηση που είναι διαθέσιμη ιστοσελίδα του ΚΕΑ(www.keaprogram.gr).

Η εισοδηματική ενίσχυση (το επίδομα) που μπορεί να φτάσει τα 400 ευρώ για τετραμελή οικογένεια καταβάλλεται μηνιαίως σε τραπεζικό λογαριασμό του δικαιούχου εντός των 5 τελευταίων ημερών κάθε μήνα. Το δικαίωμα στην καταβολή της εισοδηματικής ενίσχυσης ισχύει από την 1η ημέρα του επόμενου από αυτόν κατά τον οποίο υποβλήθηκε η αίτηση και έως την 31η Δεκεμβρίου 2016.

Για παράδειγμα, για όσους πολίτες υποβάλλουν αίτηση στις 18 Ιουλίου, το δικαίωμα στην εισοδηματική ενίσχυση θα ξεκινήσει από τον Αύγουστο και θα λάβουν 5 πληρωμές (Αύγουστος – Δεκέμβριος), ενώ για όσους υποβάλλουν αίτηση τον Οκτώβριο, το δικαίωμα θα ξεκινήσει από το Νοέμβριο και θα λάβουν 2 πληρωμές (Νοέμβρης – Δεκέμβριος). Σε κάθε περίπτωση, το πρόγραμμα θα αρχίσει να εφαρμόζεται σε όλη την Ελλάδα από τις αρχές του 2017.

Στους Δήμους που επιλέχθηκαν θα δοκιμαστούν όλες οι αναγκαίες προσαρμογές και αξιολογήσεις, ώστε να γίνει η πανεθνική εφαρμογή του ΚΕΑ από την 1 Ιανουαρίου 2017.

Στους υπόλοιπους 295 Δήμους που δεν εντάσσονται στην πρώτη φάση της εφαρμογής του Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης θα συνεχιστεί να εφαρμόζεται το πρόγραμμα Καταπολέμησης της Ανθρωπιστικής Κρίσης με όλες τις παροχές του μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2016.

Συμφωνα με την ΚΥΑ:

-Το πρόγραμμα μπορεί να συνδυάζει: 1. Εισοδηματική ενίσχυση: το χρηματικό ποσό ενίσχυσης της ωφελούμενης μονάδας, όπως ορίζεται στο άρθρο 2 της παρούσης. 2. Συμπληρωματικές κοινωνικές υπηρεσίες, παροχές και αγαθά: διασύνδεση των μελών της ωφελούμενης μονάδας, κατά περίπτωση και ανάλογα με τις ανάγκες τους, με συμπληρωματικές κοινωνικές υπηρεσίες, παροχές και αγαθά. Ενδεικτικά αναφέρονται: – Δωρεάν ιατροφαρμακευτική περίθαλψη ανασφαλίστων. – Παροχή σχολικών γευμάτων. – Παραπομπή και ένταξη σε δομές και υπηρεσίες κοινωνικής φροντίδας και υποστήριξης. – Ένταξη στα προγράμματα των Κοινωνικών Δομών Αντιμετώπισης της Φτώχειας. – Ένταξη σε προγράμματα που υλοποιούνται στο πλαίσιο του Ταμείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Άπορους. – Κοινωνικό τιμολόγιο παρόχων ηλεκτρικής ενέργειας. – Κοινωνικό τιμολόγιο παρόχων ύδρευσης. – Κοινωνικό τιμολόγιο Δήμων και Δημοτικών Επιχειρήσεων. 3. Υπηρεσίες ενεργοποίησης: προώθηση των δικαιούχων, εφόσον δύνανται να εργαστούν, σε δράσεις που στοχεύουν στην ένταξη ή επανένταξη τους στην αγορά εργασίας και μπορεί να περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων: – Την κάλυψη προτεινόμενης θέσης εργασίας. – Τη συμμετοχή σε προγράμματα κοινωφελούς εργασίας. – Τη συμμετοχή σε προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης. – Τη συμμετοχή σε προγράμματα απόκτησης επαγγελματικής εμπειρίας. – Την ένταξη ή την επιστροφή στο εκπαιδευτικό σύστημα και στα σχολεία δεύτερης ευκαιρίας.

Στους
Δήμους που επιλέχθηκαν θα δοκιμαστούν όλες οι αναγκαίες προσαρμογές και
αξιολογήσεις, ώστε να γίνει η πανεθνική εφαρμογή του ΚΕΑ από την 1
Ιανουαρίου 2017.

Στους υπόλοιπους 295 Δήμους που δεν εντάσσονται στην πρώτη φάση της
εφαρμογής του Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης θα συνεχιστεί να
εφαρμόζεται το πρόγραμμα Καταπολέμησης της Ανθρωπιστικής Κρίσης με όλες
τις παροχές του μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2016.

Συμφωνα με την ΚΥΑ:

-Το πρόγραμμα μπορεί να συνδυάζει: 1. Εισοδηματική ενίσχυση: το
χρηματικό ποσό ενίσχυσης της ωφελούμενης μονάδας, όπως ορίζεται στο
άρθρο 2 της παρούσης. 2. Συμπληρωματικές κοινωνικές υπηρεσίες, παροχές
και αγαθά: διασύνδεση των μελών της ωφελούμενης μονάδας, κατά περίπτωση
και ανάλογα με τις ανάγκες τους, με συμπληρωματικές κοινωνικές
υπηρεσίες, παροχές και αγαθά. Ενδεικτικά αναφέρονται: – Δωρεάν
ιατροφαρμακευτική περίθαλψη ανασφαλίστων. – Παροχή σχολικών γευμάτων. –
Παραπομπή και ένταξη σε δομές και υπηρεσίες κοινωνικής φροντίδας και
υποστήριξης. – Ένταξη στα προγράμματα των Κοινωνικών Δομών Αντιμετώπισης
της Φτώχειας. – Ένταξη σε προγράμματα που υλοποιούνται στο πλαίσιο του
Ταμείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Άπορους. – Κοινωνικό τιμολόγιο
παρόχων ηλεκτρικής ενέργειας. – Κοινωνικό τιμολόγιο παρόχων ύδρευσης. –
Κοινωνικό τιμολόγιο Δήμων και Δημοτικών Επιχειρήσεων. 3. Υπηρεσίες
ενεργοποίησης: προώθηση των δικαιούχων, εφόσον δύνανται να εργαστούν, σε
δράσεις που στοχεύουν στην ένταξη ή επανένταξη τους στην αγορά εργασίας
και μπορεί να περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων: – Την κάλυψη προτεινόμενης
θέσης εργασίας. – Τη συμμετοχή σε προγράμματα κοινωφελούς εργασίας. – Τη
συμμετοχή σε προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης. – Τη συμμετοχή σε
προγράμματα απόκτησης επαγγελματικής εμπειρίας. – Την ένταξη ή την
επιστροφή στο εκπαιδευτικό σύστημα και στα σχολεία δεύτερης ευκαιρίας.
– See more at: http://korinthostv.gr/ellada/item/8438-30#sthash.WYbBcG7p.dpuf

Στους
Δήμους που επιλέχθηκαν θα δοκιμαστούν όλες οι αναγκαίες προσαρμογές και
αξιολογήσεις, ώστε να γίνει η πανεθνική εφαρμογή του ΚΕΑ από την 1
Ιανουαρίου 2017.

Στους υπόλοιπους 295 Δήμους που δεν εντάσσονται στην πρώτη φάση της
εφαρμογής του Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης θα συνεχιστεί να
εφαρμόζεται το πρόγραμμα Καταπολέμησης της Ανθρωπιστικής Κρίσης με όλες
τις παροχές του μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2016.

Συμφωνα με την ΚΥΑ:

-Το πρόγραμμα μπορεί να συνδυάζει: 1. Εισοδηματική ενίσχυση: το
χρηματικό ποσό ενίσχυσης της ωφελούμενης μονάδας, όπως ορίζεται στο
άρθρο 2 της παρούσης. 2. Συμπληρωματικές κοινωνικές υπηρεσίες, παροχές
και αγαθά: διασύνδεση των μελών της ωφελούμενης μονάδας, κατά περίπτωση
και ανάλογα με τις ανάγκες τους, με συμπληρωματικές κοινωνικές
υπηρεσίες, παροχές και αγαθά. Ενδεικτικά αναφέρονται: – Δωρεάν
ιατροφαρμακευτική περίθαλψη ανασφαλίστων. – Παροχή σχολικών γευμάτων. –
Παραπομπή και ένταξη σε δομές και υπηρεσίες κοινωνικής φροντίδας και
υποστήριξης. – Ένταξη στα προγράμματα των Κοινωνικών Δομών Αντιμετώπισης
της Φτώχειας. – Ένταξη σε προγράμματα που υλοποιούνται στο πλαίσιο του
Ταμείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Άπορους. – Κοινωνικό τιμολόγιο
παρόχων ηλεκτρικής ενέργειας. – Κοινωνικό τιμολόγιο παρόχων ύδρευσης. –
Κοινωνικό τιμολόγιο Δήμων και Δημοτικών Επιχειρήσεων. 3. Υπηρεσίες
ενεργοποίησης: προώθηση των δικαιούχων, εφόσον δύνανται να εργαστούν, σε
δράσεις που στοχεύουν στην ένταξη ή επανένταξη τους στην αγορά εργασίας
και μπορεί να περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων: – Την κάλυψη προτεινόμενης
θέσης εργασίας. – Τη συμμετοχή σε προγράμματα κοινωφελούς εργασίας. – Τη
συμμετοχή σε προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης. – Τη συμμετοχή σε
προγράμματα απόκτησης επαγγελματικής εμπειρίας. – Την ένταξη ή την
επιστροφή στο εκπαιδευτικό σύστημα και στα σχολεία δεύτερης ευκαιρίας.
– See more at: http://korinthostv.gr/ellada/item/8438-30#sthash.WYbBcG7p.dpuf