Κατατέθηκε ο νέος αναπτυξιακός νόμος

0
8
www.xvideos4.pro jav xxx huge cock shemale fucked his tight anal.hotdesimovs

Στη Βουλή κατατέθηκε ο αναπτυξιακός νόμος και αναρτήθηκε στην
ιστοσελίδα του κοινοβουλίου με τον τίτλο «Θεσμικό πλαίσιο για τη σύσταση
καθεστώτων Ενισχύσεων Ιδιωτικών Επενδύσεων για την περιφερειακή και
οικονομική ανάπτυξη της χώρας – Σύσταση Αναπτυξιακού Συμβουλίου και
άλλες διατάξεις».

Υπενθυμίζεται ότι την Πέμπτη 5 Μαΐου, το σχέδιο νόμου είχε τεθεί σε δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση.

Δικαιούχοι των ενισχύσεων των καθεστώτων του παρόντος νόμου είναι οι
επιχειρήσεις που είναι εγκατεστημένες ή έχουν υποκατάστημα στην ελληνική
επικράτεια κατά τη χρονική στιγμή έναρξης εργασιών του επενδυτικού
σχεδίου και έχουν μία από τις ακόλουθες μορφές: Ατομική επιχείρηση,
εμπορική εταιρία, συνεταιρισμός, κοινωνικές συνεταιριστικές επιχειρήσεις
(Κοιν. Σ.Επ.) του Ν. 4019/2011, ομάδες παραγωγών (ΟΠ), αγροτικές
εταιρικές συμπράξεις (ΑΕΣ) του Ν. 4015/2011. Ακόμη, μπορεί να είναι
δικαιούχοι υπό ίδρυση ή υπό συγχώνευση εταιρίες, με την υποχρέωση να
έχουν συσταθεί ή συγχωνευθεί, πριν την έναρξη εργασιών του επενδυτικού
σχεδίου και επιχειρήσεις που λειτουργούν με τη μορφή κοινοπραξίας με την
προϋπόθεση καταχώρισής τους στο ΓΕΜΗ.

Οι επιχειρήσεις, των οποίων το ύψος των επενδυτικών σχεδίων
υπερβαίνει 500.000 ευρώ και υπάγονται στα καθεστώτα ενίσχυσης του νόμου,
υποχρεούνται να λάβουν τη νομική μορφή εμπορικής εταιρίας ή
συνεταιρισμού.

xem phim sex
kamukta
cute teen babe gets horny rubbing her.indian porn