Εξτρα ΕΝΦΙΑ για 530.000 νοικοκυριά και εταιρίες

0
0

Πάνω από 530.000 φυσικά και νομικά πρόσωπα θα κληθούν να καταβάλουν
φέτος τον νέο αυξημένο συμπληρωματικό Ενιαίο Φόρο Ιδιοκτησίας Ακινήτων
(ΕΝΦΙΑ), το δε ποσό που θα υποχρεωθούν να πληρώσουν θα υπερβεί τα 800
εκατ. ευρώ, σύμφωνα με εκτιμήσεις του ΣΕΒ, οι οποίες παρουσιάζονται στο
εβδομαδιαίο δελτίο του Συνδέσμου για την ελληνική οικονομία. Βάσει των
εκτιμήσεων του ΣΕΒ, 3 στα 4 φυσικά πρόσωπα που θα είναι φέτος υπόχρεοι
καταβολής του συμπληρωματικού ΕΝΦΙΑ θα πληρώσουν ελάχιστα ποσά, ενώ 1
στους 4 θα πληρώσει κατά μέσο όρο περίπου 4.500 ευρώ!

Ποιοι επιβαρύνονται

Σε ειδικό άρθρο για τις επιπτώσεις της επιβολής του συμπληρωματικού ΕΝΦΙΑ στην αγορά των ακινήτων, ο ΣΕΒ υποστηρίζει ότι φέτος:

* Τα φυσικά πρόσωπα που θα κληθούν να καταβάλουν τον συμπληρωματικό
ΕΝΦΙΑ θα ανέλθουν σε 485.505 και το συνολικό ποσό φόρου που θα τους
καταλογιστεί θα φθάσει τα 566 εκατ. ευρώ. Από τα 485.505 αυτά φυσικά
πρόσωπα, τα 363.456 ή ποσοστό 74,86% του συνόλου -ήτοι 3 στους 4- θα
κληθούν να πληρώσουν μόλις 14,6 εκατ. ευρώ! Κάθε ένας από τους
φορολογούμενους αυτούς θα πληρώσει, δηλαδή, κατά μέσο όρο μόλις 40 ευρώ
συμπληρωματικό ΕΝΦΙΑ! Οι υπόλοιποι 122.049 θα πληρώσουν συμπληρωματικό
ΕΝΦΙΑ συνολικού ύψους 551 εκατ. ευρώ, δηλαδή από 4.514 ευρώ ο καθένας
κατά μέσο όρο! Οι 4 πιο… πλούσιοι από αυτούς θα υποχρεωθούν να
καταβάλουν συνολικά 2,4 εκατ. συμπληρωματικό ΕΝΦΙΑ, δηλαδή από 599.935
ευρώ ο καθένας! Αλλοι 29… πλούσιοι θα πληρώσουν συνολικά 8,3 εκατ. ευρώ,
δηλαδή από 287.620 ευρώ ο καθένας, ενώ άλλοι 113 λιγότερο πλούσιοι θα
κληθούν να καταβάλουν συνολικά 14,6 εκατ. ευρώ, ήτοι 128.857 ευρώ ο
καθένας!

* 45.084 νομικά πρόσωπα θα υποχρεωθούν να πληρώσουν συμπληρωματικό ΕΝΦΙΑ συνολικού ύψους 242 εκατ. ευρώ.

* Συνολικά, 530.589 φυσικά και νομικά πρόσωπα θα κληθούν να καταβάλουν συμπληρωματικό ΕΝΦΙΑ συνολικού ύψους 808 εκατ. ευρώ.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here